Dagsarkiv: 01/12/2013


Halve befolkningen leser epost på mobilen
Post- og teletilsynet sin undersøkelse Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester viser en dramatisk endring i folks epost vaner. I 2011 svarte 69 prosent at de ikke brukte mobiltelefonen til e-post. I år er andelen ikke-brukere nesten halvert, til 37 prosent. 55 prosent bruker e-post på mobil minst én gang i uken. […]

Halve befolkningen leser e-post på mobil