Dagsarkiv: 06/04/2014


situasjonsanalyse
Derfor trenger du en analyse av virksomhetens markedsystem og arbeidsbetingelser som viser hvilke muligheter og trusler som finnes i markedet og virksomhetens egne sterke og svake sider, før det er mulig å utvikle en fornuftig plan av noe slag. Slike analyser kalles situasjonsanalyse eller forutsetningsanalyse. Dette er den andre artikkelen i artikkelserien: Slik gjør […]

«Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på»