Benytt Balanced ScoreCard (balansert målstyring) som styringsverktøy


Dette er den sjette artikkelen i artikkelserien:

Slik gjør du bedriften til en “gullgruve” for eierne, ansatte og kundene

Samtidig som virksomhetens forretningsplan blir skrevet eller evaluert må man velge et styringsverktøy som gjør det mulig å kontrollere om målene i forretningsplanen blir nådd og om alle følger de strategiene som er trukket opp.

Balansert målstyring eller “balanced scorecard” som er den engelske betegnelsen, har vist seg å være det beste styringsverktøyet i så måte. Spesielt hvis du har fulgt mitt råd og tegnet opp et strategikart når forretningsplanen ble tegnet.

Hva er et Balanced ScoreCard?

Et Balanced ScoreCard et en videreføring av strategikartet. Et situasjonsbestemt styringsverktøy hvor man kontinuerlig overvåker og foretar resultatmålinger av kritiske sukessfaktorer for virksomheten (måleparametre) innenfor 4 perspektiv:

  1. Det finansielle perspektiv – How do we look to shareholders?
  2. Kundeperspektivet – How do customers see us?
  3. Det interne prosess perspektivet – What must we excel at?
  4. Læring og vekst perspektivet – Can we continue to improve and create value?

balanced-scorecard

Noen virksomheter kan ha flere perspektiver, avhengig av virksomhetens størrelse og situasjon. Viktigere enn å fokusere på hvor mange perspektiv som skal inkluderes, er det at perspektivene og resultatmålene man velger uttrykker virksomhetens strategi (forretningsplan). Hvilke resultatmål virksomheten bør velge kommer jeg tilbake til i neste artikkel.

Det viktige i denne sammenheng er at hvert enkelt resultatmål virksomhetens balanced scorecard skal være et element i en balansert kjede av årsaks-virknings forhold som kommuniserer meningen med virksomhetens strategi.

En av de viktigste fordelene med Balanced Scorecard er dens evne til å minimere informasjonsoverfloden, ved å tvinge ledere til å fokusere på de mest kritiske mål (skille det vesentlige fra det uvesentlige).

Illustrasjonen viser sammenhengen mellom forretningsplanen og Balance ScoreCard. Det vil si hvordan man operasjonaliserer målene og strategien i forretningsplanen til målbare resultatmål for virksomhetens kritiske suksessfaktorer.

bc-sammenhenger

Et strategisk ledelsesystem

Balansert målstyring er ikke bare et taktisk og operasjonelt målesystem. Det er først og fremst et strategisk ledelsessystem for å utvikle og styre bedriftens strategier på lang sikt. Rent konkret brukes balansert målstyring operativt til å:

  • Synliggjøre (klargjøre) og oversette bedriftens strategi og visjon
  • Kommunisere bedriftens visjon og strategi ut i organisasjonen og koble den opp mot mål og resultat
  • Planlegge, allokere ressurser (rett ressursbruk), velge rette strategiske tiltak og kortsiktige mål.
  • Gi tilbakemelding på de strategiske hypoteser, og lære hvordan forbedringer kan gjøres.

Figur. Prosessen rundt balansert målstyring

En forenklet arbeidsmodell

bcs-fremdriftsplan

Gjennom å vurdere de strategiske mulighetene som finnes innen hver av de fire grunndimensjonene i Balanced ScoreCard tegnes det så opp et strategikart som viser hvilken strategi som er valg innenfor hver av disse fire perspektivene for å bygge opp under og nå virksomhetens overordnede forretningside, visjon og strategi.

Avhengig av hvilken strategi som velges innenfor hver av de fire grunnperspektivene, går man så videre med å identifisere de kritiske suksessfaktorene (KPI) for å lykkes ned denne strategien. Når de kritiske suksessfaktorene er avdekket er avdekket, går man så videre med å operasjonalisere dem i målbare verdier for driverne i hvert av de fire perspektivene som er med på å skape sluttresultatet. Dette gjøres ved å sette målbare resultatmål for hver enkelt kritisk suksessfaktor (KPI).

Dette gjøres ved å utvikle detaljerte strategikort for hvert enkelt perspektiv som samordnes i et overordnet strategikort for virksomheten. Strategikortene inneholder ikke bare informasjon om hvilke resultatmål som skal nås og hva som er formålet med resultatmålet. Det angir også hvordan det skal måles, hvem som er ansvarlig for å nå det og hvilke tiltak som skal gjennomføres for å nå disse resultatmålene som er definert som kritiske suksessfaktorer i virksomhetens Balanced ScoreCard.

Denne prosessen er vist i illustrasjonen under.

bsc-arbeidsmodell

Klikk her for å lese en detaljert gjennomgang av hvordan du bør gå frem for å utvikle et Balanced ScoreCard til din virksomhet.

Styringskort

Et styringskort (eller målekort) er en oppsummering av målhierarkiet i et Balanced ScoreCard i form av en tabell hvor alle målene og innsatsene som understøtter resultatene fremgår.

Strukturen i styringskortet er bygd opp slik at det beveger seg fra det generelle på venstresiden til det spesifikke –gjerne i form av konkrete tiltak – på høyresiden (se figuren under).  Tilsvarende skal målsetningene nederst i styringskortet bidra oppover mot de finansielle målene samt virksomhetens overordnede mål og visjon, slik det også fremgår av strategikartet under.

styringskort

 

Kilder: Kunnskapssenteret.com

 

Kort om IKTnytt.noTips ossSøk i offentlige registre

Kort om IKTnytt.no

IKTnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Sander

E-post:
redaksjonen@iktnytt.no

Facebook:
http://facebook.com/iktnytt/

IKTnytt.no er en nettavis for utviklere, markedsførere og ledere som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i IKT-verden - innenlands og utenlands.

Målgruppen er ikke privatpersoner som er interessert i forbruker-elektronikk, men profesjonelle brukere som er involvert i utviklingen, drift og markedsføringen av eget nettsted og mobile applikasjoner.

IKTnytt.no er utviklet og drives på hobbybasis av ansvarlig redaktør Kjetil Sander, som også står bak våre søsterportaler:

Kunnskapssenteret.com Aksjemarkedet.com

IKTnytt.no er også kundeavis for webbyrådet og hosting-selskapet OnNet AS som Kjetil er daglig leder i.

Tips oss om en nyhet!

For å sørge for at vi har de nyeste og beste IKT nyhetene trenger vi hjelp fra våre lesere.
Vi inviterer derfor nå alle våre lesere til å tipse oss om nyheter - små og store - fra nært og fjernt. Fortell oss gjerne om hva som skjer i din bedrift, hvilke problemer og utfordringer dere møter, og hvordan dere tenker å løse dem.
Fyll ut skjemaet under for å tipse oss om en nyhet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv tipset ditt under i form av en overskrift ("emne"), med nærmere informasjon ("melding").

Emne

Melding

Vedlegg
Last opp vedlegg i form av bilde, logo e.l.

Svar på spørsmålet under for å bekrefte at du er et menneske og ikke en spam-robot.

Søk offentlige registre

Søk i lover, forskrifter og dommer:

 

Søk i NAV.no:

 

Søk i Foretaksregisteret:

 

Søk etter heftelser på motorvogn:

 Søk etter reservasjon mot reklame:

 

Firmasøk i Proff.no:

 

Søk i Statistisk Sentralbyrå: