Forretningsmodellen – en kritisk sukessfaktor


forretningsmodell

 

Mens en forretningside forklarer HVA virksomheten gjør, beskriver forretningsmodellen HVORDAN virksomheten:

 dekker behov og skaper kundeverdier på et psykologisk-, sosiologisk- og antropologisk nivå.

En forretningsmodell blir ofte kalt mission statment eller bare misjon. Et begrep som kan forklares slik:

– Mens visjonen angir virksomhetens drøm, forteller misjonen hva som er virksomhetens ”oppgave”.

modell-forretningsmodellForretningsmodellens oppgave er med andre ord å fortelle hvordan virksomheten skal oppnå sin visjon gjennom å skape kundeverdier i utvidet forstand gjennom å utvikle en unik verdikjede eller verdikjedekonfigurasjon for kunden.

Prosessen med å utvikle en levedyktig forretningsmodell utgjør derfor selve kjernen i enhver virksomhetens forretningsstrategi og forretningsplan.

Siden forretningsmodellen er en operasjonalisering av forretningsideen, kan disse to begrepene ikke ses på isolert sett. De er gjensidig avhengig av hverandre og må derfor utvikles samtidig, og bygge på en grundig situasjonsanalyse av virksomhetens forutsetninger,

 

En kritisk suksessfaktor

Ettersom forretningsmodellen avgjør hvordan virksomheten tjener pengene de trenger for å dekke sine kostnader, er dette et vanskelig valg for nyetablerte selskaper som skal inn på et marked for første gang med en forretningside. For eksisterende virksomheter er dette valget allerede tatt, og er derfor noe som ingen stiller noe spørsmålstegn ved når den nye strategien for virksomheten skal legges. Dette kan gi katastrofale følger for virksomheten.

Verden er i stadig forandring, det samme er kundens forventninger og erfaringsgrunnlag, samtidig som konkurransen blir stadig tøffere etterhvert som verden blir stadig mer globalisert. For å unngå å komme i dissonans med markedet og miste konkurransefortrinn bør enhver virksomhet ved jevne mellomrom ta en kritisk gjennomgang av sin forretningsmodell for å se på om den er den mest hensiktsmessige for å optimalisere eierverdiene og kundeverdiene på lang sikt.

Bankene i Norge skjønte tidlig at de måtte endre sine forretningsmodeller i takt med at verden ble digitalisert på 1990-tallet med lanseringen av Internett. Gjennom å komme tidlig med nettbanker og legge om tjenestene sine til selvbetjente nettjenester som ikke krever noen bankfunksjonærer kunne de raskt tilpasse seg den nye verden og øke sin fortjeneste betraktelig ved å digitalisere og automatisere sine manuelle banktjenester. Posten ventet for lenge med å skjønne at verden og måten informasjon blir distribuert på var i ferd med å bli endret, og fikk dermed det langt vanskeligere å tilpasse seg den nye hverdagen, med det resultat at de tapte milliarder av kroner før de endelig fikk omstilt sine forretningsmodeller til å passe inn med den nye digitale hverdagen.

 

Foreta en kritisk vurdering av din forretningsmodell!

Ikke gå i samme fellen. Gå kritisk igjennom forretningsmodellen til din virksomhet og prøv å se 10-15 år frem i tid. Hvordan vil verden da se ut, hvordan vil folk kjøpe det du i dag selger, hvordan vil produktene og tjenestene bli distribuert, markedsført og betalt for?

Ved å studere trender og utviklingen i lignende markeder som retter seg mot de samme kundegruppene kan her gi deg verdifull informasjon om hvor veien går fremover.

Selskaper som fortsatt opererer i den «tradisjonelle økonomien», bør i denne sammenheng fokusere på hvordan deres markedtilbud kan digitaliseres, automatiseres og skreddersys til den enkelte kunde på en bedre måte enn i dag ved økt bruk av moderne IT-teknologi. Forretningsmodellen og verdiskapningprosessen må i denne sammenheng vurderes og analyseres samtidig, da de gjensidig påvirker hverandre.

 

Tenk nytt og tenk helhetlig – se alt i sammenheng

Stadig flere bedriftsledere innser dette idag og erkjenner at de må gjøre noe med virksomhetens mest fundamentale elementer, nemlig selve forretningsmodellen og verdiskapningprosessen som skaper kundeverdiene virksomheten lever av.

Foruten å analysere alle primær aktivitetene i verdikjeden for å se hvordan de kan automatiseres og digitaliseres, kreves det en like kritisk vurdering av alle støtteaktivitetene.

I mange selskaper kan mange kostbare støtteaktiviteter digitaliseres og automatiseres, og de fleste av dem koster svært lite penger. La meg ta noen eksempler:

  • Salgsavdelingen – selgerne er som regel en vesentlig utgiftpost for de fleste selskaper. Mange kan imidlertid enkelt effektivisere eller redusere sin salgsavdeling betraktlig ved å gå over til digitale salgs- og markedsføringskanaler. For eksempel ved å gå over til egen nettbutikk som markedsføres via e-postmarkedsføring, søkemotoroptimalisering, søkemotormarkedsføring, sosiale medier, nettannonsering og lignende medier.
  • Registrering og oppdatering av kundeopplysninger og ordre – skjer ordren via virksomhetens egen nettbutikk trenger man ikke lenger noen mennesker til å legge inn kundeopplysningene og ordrene i virksomhetens ERP-system. Det gjør kunden selv når de bestiller. Deretter kan de selv komme tilbake når de selv måtte ønske for å oppdatere sine kundeopplysninger i tilfelle de flytter, får ny e-postadresse eller lignende. En slik automatisering kan rasjonalisere mye av det manuelle arbeidet mange virksomheter gjør i dag.
  • Fakturering – hvorfor bruke tid og penger på papir, konvolutter og porto for å skrive ut, brette, pakke og sende ut  papirfaktura, når den kan sendes elektronisk som et vedlegg i en e-postmedling (e-faktura) hvis du kjenner kundens e-postadresse. Å gå over til e-faktura er for det aller fleste svært enkelt og smertefri prosess som du må gjennomføre idag hvis du ikke allerede har gjort det.
  • Kundestøtte – hvorfor ha  en kostbar kundestøtte med mange inkompetente ansatte i dyre, fancy lokaler for å håndtere kundespørsmål og klager, når du kan lagre rimeligere og bedre løsninger som øker kundetilfredsheten og kundelojaliteten som nettbaserte tjenester. Ved å inkludere en FAQ tjeneste i kundeseksjonen av virksomhetens nettsted kan kundene finne svar på de vanligste spørsmålene kunder har, et søkebart dokumentarkiv kan erstatte alle skriftlige bruksanvisninger og tekniske spesifikasjoner. Ved å søke på produktnavn, produktnummer o.l. kan de raskt og enkelt finne de dokumentene de trenger for å bruke de produktene og tjenestene de har kjøpt fra virksomheten. Et diskusjonsforum kan brukes for å gå dypere i materialet som finnes i  FAQ og dokumentarkivet ved at de har kan diskutere med andre brukere og virksomhetens spesialister på området. Ved så å også inkludere en live chat tjeneste er kundene også sikret å kunne få kontakt med noen mennesker som de kan se og prate med. På denne måten kan virksomheten legge ned alle lokale kundestøtte avdelinger og sentralisere dem i en nettjeneste hvor menneskene som betjener den kan sitt hvor som helst i verden.
  • Kundeaviser og medlemsinformasjon – enkelte virksomheter bruker fortsatt penger på å trykke og sende ut dyre kundeaviser og medlemsskriv til sine kunder og medlemmer istedenfor å sende dem informasjonen som nyhetsbrev som de mottar som en e-postmeldinging og som de kan lese på virksomhetens egen blogg seksjon.
  • Opplæring – hvorfor bruke masse tid og penger på å sende ansatte på kurs for å lære dem opp når de kan gjøre studiene på nettet via et nettbasert opplæringsprogram, videokonferanser o.l.?

 

Trenden går mot hybride-verdikjeder

Trenden på dette område går mot å endre dagens tradisjonelle verdiskapningprosesser mot å bli hybride-verdikjeder, enten som en mellomløsning eller som den endelige verdikonfigurasjonen av virksomhetens verdiskapningprosess.

Jeg anbefaler i denne sammenheng at du leser artikkelserien til Kunnskapssenteret.com om hvordan du går frem for å gjøre om en tradisjonell verdikjede til en hybrid-verdikjede, hvis du ønsker å også holde deg oppdatert om hva som skjer innen utviklingen av virksomhetens verdikonfigurasjon.

 

Forretningmodellens innhold

Forretningmodellen skal beskrive HVORDAN bedriften skal operere, og innbefatter alle deler, funksjoner og prosesser i virksomheten som resulterer i kostnader og inntekter for selskapet og verdi for kunden.

Tar vi utgangspunkt i modellen i boka The Buisness Model Generation tar en forretningmodell utgangspunkt i forretningsideens tre grunnkomponenter:

  • Hvilke behov har kunden?
  • Hvem er målgruppen?
  • Hvilke spisskompetanse for å imøtekomme dette behovet?

Med utgangspunkt i disse grunnkomponentene skal forretningmodellen gi svar på følgende spørsmål som kan fremstilles i en pyramide som er omringet av disse grunnkomponentene.

Innholdet i en forretningsmodell

Svakheter ved denne  modellen er at den ikke sier noe om videreutvikling eller om innovasjonen som er nødvendig for å overleve over tid.

Osterwalder sin forretningmodell er en annen modell for å beskrive virksomhetens forretningsmodell. Hans modell blir fremstilt gjennom 9 byggeklosser som henger svært nøye sammen. Byggeklossene viser logisk hvordan et selskap har tenkt å tjene penger.

oswald-forretningsmodell

 

 

Kilde: Kunnskapssenteret.com

Kort om IKTnytt.noTips ossSøk i offentlige registre

Kort om IKTnytt.no

IKTnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Sander

E-post:
redaksjonen@iktnytt.no

Facebook:
http://facebook.com/iktnytt/

IKTnytt.no er en nettavis for utviklere, markedsførere og ledere som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i IKT-verden - innenlands og utenlands.

Målgruppen er ikke privatpersoner som er interessert i forbruker-elektronikk, men profesjonelle brukere som er involvert i utviklingen, drift og markedsføringen av eget nettsted og mobile applikasjoner.

IKTnytt.no er utviklet og drives på hobbybasis av ansvarlig redaktør Kjetil Sander, som også står bak våre søsterportaler:

Kunnskapssenteret.com Aksjemarkedet.com

IKTnytt.no er også kundeavis for webbyrådet og hosting-selskapet OnNet AS som Kjetil er daglig leder i.

Tips oss om en nyhet!

For å sørge for at vi har de nyeste og beste IKT nyhetene trenger vi hjelp fra våre lesere.
Vi inviterer derfor nå alle våre lesere til å tipse oss om nyheter - små og store - fra nært og fjernt. Fortell oss gjerne om hva som skjer i din bedrift, hvilke problemer og utfordringer dere møter, og hvordan dere tenker å løse dem.
Fyll ut skjemaet under for å tipse oss om en nyhet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv tipset ditt under i form av en overskrift ("emne"), med nærmere informasjon ("melding").

Emne

Melding

Vedlegg
Last opp vedlegg i form av bilde, logo e.l.

Svar på spørsmålet under for å bekrefte at du er et menneske og ikke en spam-robot.

Søk offentlige registre

Søk i lover, forskrifter og dommer:

 

Søk i NAV.no:

 

Søk i Foretaksregisteret:

 

Søk etter heftelser på motorvogn:

 Søk etter reservasjon mot reklame:

 

Firmasøk i Proff.no:

 

Søk i Statistisk Sentralbyrå: