Dette krever fremtiden ERP system


ERP system

Mange virksomheter er på utkikk etter et nytt ERP-systemet (regnskap/økonomisystem). Å velge et nytt ERP system er noe de fleste kvier seg til, da ERP-systemet har en helt sentral rolle i de fleste større virksomheter.

Selv om man kanskje ikke skulle tro at det var noe nytt når det gjelder håndteringen av salg, ordrer, forsendelser og så videre, har det skjedd ganske mye de siste 10-15 årene.

Nye tider setter nye krav

For 10 år siden var nettskyer ikke noe man pratet om, i dag prates det omtrent ikke om noe annet.

Smarttelefoner og nettbrett fantes heller ikke, ihvertfall ikke med den funksjonaliteten de har i dag. I dag bruker alle virksomheter disse mobile verktøyene for å utføre sitt arbeid og kunne kommunisere med hverandre og kunder. Disse enhetene er gårsdagens ERP-systemer ikke laget for.

Det samme gjelder muligheten til å integrere viktig forretnings data fra sosiale medier, og big-data var noe ingen tenke seriøst på. I dag er det et krav at ERP-systemene også må håndtere alt dette på en effektiv måte for virksomheten.

Formålet med med en ERP-løsningen er at få et overblikk over økonomien, holde styr på ordrene, produksjonen, lagerstatus og i det hele gi et samlet overblikk over organisasjonens situasjon akkurat nå, gjennom å presentere viktige nøkkeldata for brukerne.

Verden endrer seg stadig raskere – det må ERP systemet også gjøre

Det heter seg at det har kommet flere oppfinnelser de siste 10 årene, enn de foregående 10.000 årene. Verden endrer seg med andre ord stadig raskere. Det samme må også ERP systemet gjøre for å holde følge med de stadig raskere endringene.

Alle virksomheter opplever i dag en trend mot stadig økende globalisering, krav til en stadig raskere innovasjonsgrad og stadig mer effektive forretningsmodeller og verdikjeder for å kunne overleve i den stadig økende globale konkurransen.

Dataene ledelsen trenger for å kunne treffe sine beslutninger og utvikle sine strategier kommer først og fremt fra virksomhetens ERP-system. Siden disse beslutningen må treffes stadig hyppigere og siden konsekvensene av feilaktige beslutninger blir stadig større, settes det stadig større krav til ERP-systemets evne til å generere pålitelige og lettfattelig beslutnings informasjon som kan redusere usikkerheten i beslutningssituasjonen.

Rett informasjon – til rett tid – til rett person, er ERP-systemets primære oppgave. Kritiske beslutninger må tas stadig raskere og beslutningene må tas på bakgrunn av stadig endrede markeds- og konkurransesituasjoner. Noe fremtidens ERP-system må være i stand til å håndtere på en enkel og rask måte. Beslutningstakerne trenger informasjonen i dag – ikke om noen dager.

Behov for nye funksjoner i ERP-løsningen

Selv om mange ERP- og CRM systemer har prøvd å løse de stadig nye behovene kundene får gjennom å lage nye add-ons til den gamle løsningen, er det begrenset hvor lenge en slik fremgangsmåte er fruktbar.

Bare en enkel ting som e-faktura er noe de fleste gamle ERP-systemer ikke klarer å håndtere, uten en add-ons. Selv om slike add-ons kan løse mange problemer, kommer man til slutt til et punkt hvor man ikke har noe annet fornuftig valg enn å bruke tid og penger på å investere i en ny ERP-løsning. Dette gjelder ikke bare programvaren som i ERP-løsningen, men hele infrastrukturen.

Deloitte forklarer i en rapport at de gamle ERP-løsninger ble laget for en verden med standardiserte, rigide forretningsprosesser, hvor store batch-kjøringer var i fokus. Dette ente med at de fleste virksomheter ente opp med dyre løsninger for å oppnå redundans og disaster recovery.

Det gjelder derfor å lage en egen ønske- og kravliste til ERP-systemet neste gang det skal oppgraderes eller byttes. Listen bør lages før du tar kontakt med ERP leverandøren, slik at du har det klart for deg hvilke egenskaper og funksjoner du ønsker og trenger fra ditt neste ERP-system.

Mobilt utstyr

Hvilke data har virksomheten behov for å presentere på de ansattes smarttelefoner, nettbrett og bærbare maskiner, på hvilken måte, til hvem og hvilke data har virksomheten behov for å få tilbake til ERP-systemet fra brukernes smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner?

At du tenker gjennom dette er viktig, da dagens ERP-systemer ikke er laget for disse mobile enhetene. ERP leverandørene har derfor ikke erfaringsgrunnlaget som trengs for å gi deg rådene du trenger i denne sammenheng.

Big Data – fremtidens beslutnings verktøy

En annen mega-trend i dag er big data som går ut på å samle sammen store mengder åpne og lukkede data som kobles sammen på ulike måter for å skaffe seg informasjon om kundene og brukernes atferdsmønstre for å treffe fremtidig forretnings beslutninger.

Selv om stadig flere tar i bruk Big Data for å treffe sine beslutninger på ulike nivåer i organisasjonen, ser vi foreløpig bare toppen av isfjellet. Bruken kommer til å eksplodere i de neste årene. Det er alle enige om.

Problemet er bare at ingen ERP systemer er laget for å håndtere Big Data, noe som gjør fremstillingen av beslutnings informasjonen fra Big Data unødvendig lang, tidkrevende, komplisert og kostbar.

Siden resultatene fra Big Data er noe som naturlig hører hjemme i et ERP system, er dette noe du må fokusere sterkt på når valg av ERP-system skal gjøres.

Les også: De 10 største utfordringene med big data

Skalerbarhet og integrasjon

Skalerbarhet har alltid vært et viktig kriterium for alle ERP-systemer og det er det fortsatt. Det nye er kravet til stadig enklere integrasjons muligheter med andre tredjeparts programvare og digitale løsninger.

Integrasjons mulighetene avgjøres av i hvilke formater det er mulig å importere og eksportere data til ERP-systemet, og av fremgangsmåten som må følges for å hente ut og legge inn data i ERP-systemet fra et annet system.

Å bare legge inn en ny kunde fra en nettbutikk, med en ordre og betalingsinformasjon fra nettbutikken i Visma Business – et vanlig ERP system for norske SMB bedrifter – er i dag et mareritt, og svært kostnadskrevende. Slik burde det ikke være.

Skal man kunne utnytte mulighetene Big Data og sosiale medier gir, må det være enkelt å hente inn data fra disse datakildene. Det samme gjelder naturlige datakilder som virksomhetens nettbutikk, betalings løsning og de ansattes mobiltelefoner og nettbrett.

I dag hvor alt skal være nettbasert og hvor trenden går mot å bruke mobile enheter fremfor stasjonære datamaskiner, kreves det at det er enkelt å hente ut og implementere data fra ERP-systemet i virksomhetens nettsted og i ulike mobile applikasjoner som kunder og ansatte bruker i sin kommunikasjon med virksomheten. For at dette skal være gjennomførbart med små budsjetter, kreves det at ERP-systemet er designet slik at dette lar seg gjøre enkelt, uten konsulentbistand fra ERP-leverandøren. Sjekk derfor dette grundig før du velger ditt neste ERP-system.

Cloud – det neste i ERP-markedet

I dag er trenden at alt skal lagres i nettskyen. Denne trenden er i ferd med å komme til ERP-markedet også. SAP og stadig flere ERP-leverandører lanserer nå nettsky versjoner av programvaren sin, så dette er noe du bør tenke på i de neste årene, hvis du skal bytte ERP-system.

Et alternativ er å velge en mellomløsning, mellom en ren nettsky tjeneste og en lokal installasjon som driftes selv, gjennom å velge en hosting partner.

Uansett hvilken løsning man ender opp med er det store beløp på å sette bort drift og vedlikehold av ERP-løsningen og andre forretningsprosesser.

Velg den beste løsningen til formålet

For ikke mange år siden var det vanlig å høre at IT-sjefer messe om at virksomheten måtte standardisere sine systemer og holde seg til bestemte leverandører og teknologier.

I dag har pipa fått en annen lyd. I dag sier alle IT-sjefer at den beste strategien er å velge den beste løsningen til formålet.

Det gjelder ikke bare, når man f.eks. skal finne en ny, smart BI-løsning til et spesifikt formål eller investere i nye smarttelefon til de ansatte, men også når man skal velge grunnleggende og forretnings kritiske systemer som ERP.

Alt har en pris – også ERP

Selv om mange har et stort behov for å modernisere sitt ERP-system de nærmeste årene, skal du være klar over at det ikke er problemfritt å bytte ERP-system eller gjøre om store deler av sin infrastruktur. Bare tanken får de fleste daglige ledere til å begynne å svette, med god grunn.

Selv om man bare velger å oppgradere den eksisterende løsningen hos dagens leverandør, vil dette ende opp med en betydelig investering.

Velger du en nettsky modell, endres regnestykke noe, da du slipper en stor «up front» investering, men det endrer ikke det faktum at du hvert år må betale betydelige beløp for å ha ditt ERP-system.

Kilde: Computerworld.dk

Kort om IKTnytt.noTips ossSøk i offentlige registre

Kort om IKTnytt.no

IKTnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Sander

E-post:
redaksjonen@iktnytt.no

Facebook:
http://facebook.com/iktnytt/

IKTnytt.no er en nettavis for utviklere, markedsførere og ledere som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i IKT-verden - innenlands og utenlands.

Målgruppen er ikke privatpersoner som er interessert i forbruker-elektronikk, men profesjonelle brukere som er involvert i utviklingen, drift og markedsføringen av eget nettsted og mobile applikasjoner.

IKTnytt.no er utviklet og drives på hobbybasis av ansvarlig redaktør Kjetil Sander, som også står bak våre søsterportaler:

Kunnskapssenteret.com Aksjemarkedet.com

IKTnytt.no er også kundeavis for webbyrådet og hosting-selskapet OnNet AS som Kjetil er daglig leder i.

Tips oss om en nyhet!

For å sørge for at vi har de nyeste og beste IKT nyhetene trenger vi hjelp fra våre lesere.
Vi inviterer derfor nå alle våre lesere til å tipse oss om nyheter - små og store - fra nært og fjernt. Fortell oss gjerne om hva som skjer i din bedrift, hvilke problemer og utfordringer dere møter, og hvordan dere tenker å løse dem.
Fyll ut skjemaet under for å tipse oss om en nyhet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv tipset ditt under i form av en overskrift ("emne"), med nærmere informasjon ("melding").

Emne

Melding

Vedlegg
Last opp vedlegg i form av bilde, logo e.l.

Svar på spørsmålet under for å bekrefte at du er et menneske og ikke en spam-robot.

Søk offentlige registre

Søk i lover, forskrifter og dommer:

 

Søk i NAV.no:

 

Søk i Foretaksregisteret:

 

Søk etter heftelser på motorvogn:

 Søk etter reservasjon mot reklame:

 

Firmasøk i Proff.no:

 

Søk i Statistisk Sentralbyrå: