Fremtidens ansatte: 10 viktige krav fremtidens ansatte må oppfylle


fremtidens-ansatte

Hva må ansatte kunne i år 2020? Hvilke egenskaper og ferdigheter må de ha for å passe inn i fremtidens arbeidsmarked?

I går kom jeg over en 3 år gammel rapport fra Institute for the Future (IFTF) med navnet «Future Work Skills 2020». Rapporten fokuserer på langsiktige prognoser og forsøker å analysere noen av de viktigste faktorene på fremtidens arbeidsmarked, som ny teknologi, nye medier og nye samfunnsstrukturer. De ti egenskapene de har kommet frem til er egenskaper som skal hjelpe deg til å holde følge med et skiftende arbeidsmarked. I rapporten kommer det også frem at politikere og utdanningsinstitusjoner også må sørge for at tilbudene til kommende studenter holder følge.

1 – Meningsskapende

Evnen til å finne den dypere, gjerne underliggende, meningen eller betydningen i det som blir uttrykt. Med andre ord handler dette om kritisk tenkning. Den voksende utviklingen av smart teknologi krever mennesker som kan bidra med de ferdighetene maskiner ikke har – som analytisk og kritisk tenkning. Maskiner kan regne og finne fakta, men er ikke like dyktige til å vurdere dem.

2 – Sosial intelligens

Den andre egenskapen er evnen til å komme i kontakt med andre på en oppriktig og direkte måte, og være oppmerksom overfor reaksjoner og forventede interaksjoner. De som har sosial intelligens har evnen til å lese stemningene rundt seg, og tilpasse egne ord og handlinger etter dem. Enten det er humor, empati eller diskresjon kreves det sosial intelligens for å tilpasse seg.

3 – Tilpasningsdyktig tenkning

Evnen til å komme opp med løsninger som går utover normale rutiner og regler vil bli mer etterspurt i fremtiden. Maskiner har tatt over mange oppgaver på arbeidsplassene, men evnen til å håndtere uforutsette situasjoner vil fortsatt være etterspurt. Rapporten sier at dette vil bli spesielt etterspurt i offshore-næringen.

4 – Tverrkulturell kompetanse

Den fjerde egenskapen som trekkes frem i rapporten er evnen til å jobbe i ulike kulturelle settinger.  Dette gjelder ikke bare for ulike etniske kulturer, men med tanke på både alder, kunnskaper, arbeidskulturer og tenkemåter. Nøkkelen er evnene til å kommunisere godt på kryss av ulike normer, preferanser og sjargonger.

5 – Data-forståelse

Dette handler om evnen til å forstå store mengder data og oversette dem til abstrakte begreper og forstå data-baserte resonnementer. Rapporten antyder at statistisk analyse og evnen til kvantitative resonnementer vil bli verdifulle egenskaper.

6 – Håndtere nye medier

Den sjette egenskapen er evnen til kritisk å vurdere og utvikle innhold til nye medieformer, og i tillegg kunne utnytte disse mediene til overbevisende kommunikasjon. Dette er egenskaper som allerede gjør seg gjeldende, men rapporten peker på at de tjenesten som benyttes sosialt i dag, vil bli fullt ut integrert i moderne arbeidsplasser.

7 – Tverrfaglig forståelse

Her handler det om evnen til å lese og forstå begreper på tvers av faglige disipliner. Fremtidige arbeidstakere må være i stand til å håndtere andre faglige sjargonger enn sin egen, noe som vil kreve at man er innstilt på å utvikle seg gjennom hele sin karriere. Vil man i fremtiden jobbe som arkitekt betyr det at man også må kunne forstå grafisk design og for eksempel nyere klimaforskning.

8 – Design-tankesett

Den åttende egenskapen er evnen til å designe og utvikle løsninger for utradisjonelle ønsker. Fremtidens arbeidstaker må ha en skarp sans for de ulike tilnærminger nye arbeidsmiljøer vil kreve. Man må være tilpasningsdyktig og tenke nytt, og være forberedt på de nye kravene som nye medier og ny teknologi vil kreve av oss.

9 – Skille ut viktig informasjon

Dette handler om evnen til å skille ut den viktigste informasjonen, og til å forstå hvordan man utnytter den. For å unngå at man blir overlesset av informasjon er det viktig at man evner å skille ut det sentrale fra all støyen. Videre må informasjonen håndteres slik at den treffer sitt ønskede publikum.

10 – Virtuelt samarbeid

Det siste Institute for the Future trekker frem, er evnen til å arbeide produktivt og engasjert i et virtuelt team.  Samarbeid gjennom ny kommunikasjonsteknologi vil kreve mer av både arbeidstakere og ledere. Det vil kreve en annen form for ledelse for å motivere medarbeidere i nye teknologiske arbeidsmiljø.

Arbeidstakere som kan håndtere flere av disse ti egenskapene kan få et fortrinn på fremtidens arbeidsmarked. Mye av utfordringen ligger imidlertid hos utdanningsinstitusjonene.

Kilde: StudentTorget

Les også:

Kort om IKTnytt.noTips ossSøk i offentlige registre

Kort om IKTnytt.no

IKTnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Sander

E-post:
redaksjonen@iktnytt.no

Facebook:
http://facebook.com/iktnytt/

IKTnytt.no er en nettavis for utviklere, markedsførere og ledere som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i IKT-verden - innenlands og utenlands.

Målgruppen er ikke privatpersoner som er interessert i forbruker-elektronikk, men profesjonelle brukere som er involvert i utviklingen, drift og markedsføringen av eget nettsted og mobile applikasjoner.

IKTnytt.no er utviklet og drives på hobbybasis av ansvarlig redaktør Kjetil Sander, som også står bak våre søsterportaler:

Kunnskapssenteret.com Aksjemarkedet.com

IKTnytt.no er også kundeavis for webbyrådet og hosting-selskapet OnNet AS som Kjetil er daglig leder i.

Tips oss om en nyhet!

For å sørge for at vi har de nyeste og beste IKT nyhetene trenger vi hjelp fra våre lesere.
Vi inviterer derfor nå alle våre lesere til å tipse oss om nyheter - små og store - fra nært og fjernt. Fortell oss gjerne om hva som skjer i din bedrift, hvilke problemer og utfordringer dere møter, og hvordan dere tenker å løse dem.
Fyll ut skjemaet under for å tipse oss om en nyhet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv tipset ditt under i form av en overskrift ("emne"), med nærmere informasjon ("melding").

Emne

Melding

Vedlegg
Last opp vedlegg i form av bilde, logo e.l.

Svar på spørsmålet under for å bekrefte at du er et menneske og ikke en spam-robot.

Søk offentlige registre

Søk i lover, forskrifter og dommer:

 

Søk i NAV.no:

 

Søk i Foretaksregisteret:

 

Søk etter heftelser på motorvogn:

 Søk etter reservasjon mot reklame:

 

Firmasøk i Proff.no:

 

Søk i Statistisk Sentralbyrå: