Hva er et søkemotoroptimalisert domenenavn?


Søkemotoroptimalisert domene

Kampen om en førsteside plassering i SERP (Search Engine Result Page) blir stadig tøffere, da statistikk viser at 60% av dem som søker aldri går videre til side 2 i søkeresultatene de får opp.

Finnes ikke siden din blant de 10 første søkeresultatene søkerne får opp når de søker etter noe, er du nærmest usynlig i søkemotorene. Noe som er tragisk, da vi vet at Google, Bing og Yahoo! genererer over 90% av all trafikk på Internett.

I denne artikkelen skal vi ta for oss det mest grunnleggende i all søkemotoroptimalisering. Nemlig selve domene eller domeneavn som det også kalles.

Hvis du er «helt grønn» på temaet, anbefaler vi at du først leser vår domene guide før du går videre og leser  denne artikkelen.

Valg av domenenavn

Domene er den viktigste enkeltfaktoren når det gjelder søkemotoroptimalisering. Ta et søk på hvilket som helst søkeord og du vil se at minst ett av de 10 første søkeresultatene du får opp inneholder domene med samme navn som du søkte på. Søker du f.eks. etter domene vil du få opp domenenavnet domene.no blant de 10 første søkeresultatene i Google.

Ideelt sett bør domene inneholdet nettstedets viktigste søkeord. Registrerer du f.eks. et domene til et nettsted som skal bedrive online poker ovenfor nordmenn, bør nettstedets domene være poker.no. Problemet er bare at disse domenene ofte er opptatt allerede, slik at man må velge et annet. En mulighet er å velge et sammensatt domene, hvor poker inngår som en del av domene. F.eks. kan du registrere onnet-poker.no hvis organisasjonen heter OnNet og dere ønsker å bruke dette domene til online poker. Pass bare på å velg et domene som bruker bindestrek (-) for å skille de ulike ordene i domene. Bruker du et domene uten bindestrek eller bruker underscore (_) oppfattes dette ikke  som to ord av Google, men ett langt sammenhengende ord.

Valg av topp-domene

Med topp-domene, også bare kalt gTLD (Genetic Top Level Domains), menes bokstavene etter . (dot) tegnet i domene. Topp-domene for IKTnytt.no, er f.eks. .no som er topp-domene for Norge.

Vi skiller mellom internasjonale topp-domener (.com, .org, .net, .info osv.) og nasjonale domener (.no, .dk, .se osv), Å være klar over dette er viktig, da enkelte topp-domener gir bedre rangering i Google enn andre. Disse tommelfinger reglene gjelder:

Målgruppen er Norge:

Ønsker du å nå nordmenn, bør du velge .no (dot-enno) som topp-domene. Norske domener gir høyere rangering i Google enn internasjonale- og andre nasjonale domener, på grunn av geografisk tilhørighet. Dot-enno (.no) er topp-domene for Norge. Ingen andre topp-domener gir derfor høyere rangering i søkemotorene enn nettopp norske domener, forutsatt at målgruppen og språket på nettsidene dine er norsk.

Deretter kommer .org, .com og .net. Lavest rangering gir .info og .biz, som er kjent for å hoste mange «uønskede naboer» i følge Google.

Målgruppen er alle engelsktalende mennesker i verden:

Har du en internasjonal målgruppe, det vil si at målgruppen ikke er knyttet til et bestemt land, bør du velge et internasjonalt domene. De domenene som gir høyest rangering i så måte er (i denne rekkefølgen):

 • .org
 • .com
 • .net

Høyest rangering gir .edu, .mil og andre topp-domener som er forbehold amerikanske myndigheter og utdanningsinstitusjoner. Disse domenene er imidlertid underlagt strenge restriksjoner, og kan kun registreres av organisasjoner som oppfyller disse kravene. Noe ingen norske nettsteder gjør.

IDN tegn

Styr unna IDN tegn i dine domenenavn. Med IDN tegn menes nordiske tegn (æ, ø og å), samiske tegn, arabiske tegn og lignende spesialtegn. Internett og søkemotorene er bygd opp rundt det engelske alfabetet. Dette betyr ikke at søke robotene ikke klarer å finne dine nettsider hvis du bruker et domene med IDN tegn, men de må oversette disse spesialtegnene til en ACE-tegnsett som de forstår. Dette er ikke bare ressurskrevende for søkemotorene, men øker også sjansene for at feil kan oppstå når resultatet skal filtreres gjennom deres søke algoritmer. Dessuten støtter ikke utenlandske nettlesere ofte ikke disse IDN tegnene, noe som gjør at søkere utenfor Norge kan risikere at de ikke klarer å åpne sidene dine når de kommer opp i søkeresultatene til Google. Klikk her for mer informasjon om bruk av IDN tegn.

Eier

Google registrerer all offentlig informasjon om et domene. Det vil si alle opplysningene som finnes i WHOIS databasen. I denne sammenheng er det viktig å være klar over at hvis en domene eier har blitt svartelistet av Google som en «uønsket nabo», dvs. som en spreder av spam, virus, trojanere, phirsing eller annen malware, vil dette dårlige rykte også smitte over alle andre domener som registreres på samme eier og dermed ødelegge rangeringen for alle domener tilhørende denne eieren. Sjekk derfor at din organisasjon aldri har blitt svartelistet av Google. Er organisasjonen blitt svartelistet en eller flere ganger de siste 5 årene, bør du heller registrere domene på en annen eier for å ikke ødelegge domene sine sjanser for en topp rangering i SERP.

Alder og «sandbox»

Jo eldre domene er uten å ha blitt listet som en «uønsket nabo», jo større er også sjansene for å få en topp rangering i SERP. Grunnen til dette er enkel: Domener som har eksistert i flere år har bevist over tid at de er et seriøst domene som ikke sprer malware av noe slag. De oppnår derfor en høyere troverdighet enn nyregistrerte domener og blir av den grunn rangert høyere.

Nyregistrerte domener blir automatisk satt i «sandbox» av Google. Det vil si på vent til de har fått nok erfaring fra domene til å avgjøre om nettstedet bak domene er en «uønsket nabo» eller ikke. Før domene er tatt ut av «sandbox» er det også umulig å oppnå et topp rangering.

Valg av registrar og webhotell

Unngå å registrer domene gjennom en domene registrar som Google har flagget som en «mistenkelig» registrar p.g.a. en høy prosent av «uønskede naboer». Å sjekke dette kan imidlertid være vanskelig, men normalt er dette ikke noe problem så lenge du registrerer domene gjennom en norsk registrar. Norske registrarer har generelt et godt rykte i Google sine algoritmer som avgjør rangeringen til en side.

Viktigere er det hvilken webhotell leverandør du velger. Har leverandøren du velger blitt svartelistet av Google som en webhotell leverandør som hoster (drifter) «uønskede naboer» eller hvis webserveren du får tildelt har flere «uønskede naboer» vil dette smitte over til ditt nettsted og ødelegge dine sjanser for en topp plassering i SERP. Sjekk derfor alltid «rykte» til webhotell leverandøren du velger, før du inngår en hosting avtale med dem.

 Under finner du noen verktøy for å sjekke om et domene:

Registrerings lengde:

Nasjonale domener kan kun registreres for 1 år om gangen, mens det er mulig å forskuddsbetale årsleien for internasjonale domenenavn med inntil 10 år.

Har du et internasjonalt domene (.com, .net, .org, .info, .biz, .me, .asia, .ws) bør du registrere domene for 10 om gangen. Dette signaliserer til Google at domene er kommet for å bli. Registreres domene kun for 1 år om gangen, kan dette bety at dette er en kortsiktig registrering av et domene som er ment å bli brukt til spredning av malware. Noe som straffes av Google. Motsatt effekt får du hvis du har registrert domene for flere år frem i tid.

Hvor lang tid fremover et domene er registrert for kan du sjekke ved å gjøre et WHOIS oppslag på ditt domene og se hvilken «expire» dato som er satt på domene. Denne datoen forteller når domenet løper ut.

Dmoz Directory Listing

Google bruker ofte Dmoz som tekst til sidens «title-tag», spesielt hvis «meta-description» mangler. Dessuten vekter oppføring i Dmoz positivt når Google skal rangere søkeresultatene de finner for SERP. Sørg derfor alltid for at ditt nettsted er oppført i Dmoz. Listingen er gratis, men kan tid.

Navnetjenere (DNS)

Domenet sine navnetjenere, også bare kalt DNS, er sammen med valg av navn og topp-domene de viktigste enkeltkriteriene for å avgjøre om et domene er søkemotorvennlig eller ikke. De viktigste enkeltfaktorene som her må vurderes er:

2 ulike C-klasser

Sørg for at navnetjenerne ditt domene benytter ligger på 2 ulike C-klasser. Et uttrykk for avstanden mellom 2 IP-adresser. Dette er viktig for:

 • å sikre at alle i verden finner domene ditt, uansett hvor i verden de befinner seg og uansett om et nettverk er nede eller ikke. Ligger begge navnetjenerne på samme C-klasse, finner ingen domene eller tjenestene som er knyttet til dem, hvis det skulle oppstå et problem med en linje, switch eller ligende som slår ut en eller flere IP-adresser som ligger ved siden av hverandre. Ligger domene på 2 ulike C-klasser, finner alle fortsatt domene, hjemmesidene og epostserveren, selv om et nett går ned.
 • å redusere responstiden til et minimum. Jo raskere navnetjenerne gir svar til dem som spør hvor de finner hjemmesidene dine, jo raskere vises sidene for brukerne. Responstiden avgjøres ikke bare av linjene til navnetjenerne, server kraften og hvor mange som spør disse navnetjenerne om svar, men også av avstanden mellom navnetjeneren og den som spør navnetjenerne. Jo større avstand, jo lengre vei og jo flere sub-nett må signalene igjennom før de kommer frem. Forhold som avghør om forespørselen og svaret kommer frem og tiden dette tar.
 • å sørge for best mulig rangering i Google og de andre søkemotorene som bl.a. vektlegger ovenstående forhold når de skal rangere sidene de finner i sine søkeresultater.

Alderen til navnetjenere

Jo eldre enn navnetjener er, jo større tillit vektlegger Google dem i sin vurdering. Årsaken til dette er at eldre navnetjenere med et “rent rulleblad” har bevist at de er seriøse navnetjenere som er kommet for å bli. De får derfor høyere kredit av Google enn nylig etablerte navnetjenere.

Svartelistning

Google straffer navnetjenere som har vært “svartelistet” på grunn av spam, phising, maleware, virus, trojanere e.l. når de skal rangere søkeresultatene de finner. Sørg derfor å velge eldre navnetjenere som aldri har vært svartelistet av Google.

Konfigurasjon

Google, Bing og Yahoo! sjekker også hvordan navnetjeneren er konfigurert. Et minimum i denne sammenheng er å sørge for at de to eldre navnetjenerne som velges og som aldri har vært svartelistet, oppfyller følgende banale DNS-krav:

 • Navnetjenerne er permanent tilkoblet Internett via en stabil og pålitelig infrastruktur
 • Navnetjenerene har permanente IPv4-adresser
 • Alle oppgitte navnetjenere i WHOIS databasen svarer autorativt for domenet
 • Navnetjenerne svarer korrekt på Reverse Lookup
 • Navnetjenerne er tilkoblet nærmeste NIX-punkt via maksimalt 5 «hopp» når du kjører en trace route mot navnetjenerne. Flere hopp indikerer at navnetjenerne er koblet til Internett via flere sub-nettverk, noe som gjør navnetjenerne svært sårbare, da de blir avhengig av at alle sub-nettene er tilgjengelig for å kunne svare på forespørsler til domene.
 • Navnetjenerene er koblet Internett via en linje på minimum 100 mb/sek, som belastes maksimalt 50% i snitt, med maksimale peek på 90% av linjekapasiteten.
 • Navnetjenernes responstid er under 300 ms (Google straffer trege navnetjenere og nettsider, da dette går utover brukeropplevelsen).
 • Serienummeret til domenet sin SOA er skrevet i formatet YYYYMMDDnn [RIPE-203].
 • Serienummeret i SOA er likt for alle de oppgitte navnetjener
 • SOA refresh, tiden mellom hver gang en slave navnetjener sjekker mot master navnetjeneren om en sonefil har blitt endret, bør i følge RFC 1912 standarden være mellom 20 minutter og 12 timer.
 • SOA inneholder kun anbefalte internasjonale verdier og har en fungerende epostadresse til ansvarlig for driften av navnetjenerne
 • Høyresiden til alle NS og MX-recorder har alltid kanonisk navn og ikke alias (CNAME)
 • Alle host navn inneholder kun standardtegn (ikke IDN tegn)
 • Domenet har både en @ og en www record som angir hvilken webserver domene benytter
 • Navnetjenerne er forsvarlig sikret mot dns hi-jacking
 • Navnetjenerne er alltid oppe. Minimum oppetid på 99,5% (sjekk med leverandørens oppetidsgaranti). Nettsider som er ofte nede straffes av Google, da dette går utover brukeropplevelsen.

301-redirect fra 2 ulike C-klasser

Hvis du har planer om å peke domene til et annen URL må du sørge for at denne pekingen, også kalt redirect, er søkemotorvennlig.

Den eneste form for URL-redirect som Google anser som søkemotorvennlig er såkalte 301-redirect (permanent peking). Sørg derfor for at alle domenet får en 301-redirect hvis domenet skal pekes til et annet domene eller URL.

For å unngå at Google oppfatter pekingen av domenet ditt til et annet domene eller URL som du også eier som en «intern link», bør domenet sin 301-redirect komme fra en annen C-klasse enn den IP-adressen som det pekes til (det vil fra en annen IP-adresse enn det mål domenet bruker).

Antall dns- og sonefil endringer

Google straffer domener som bytter navnetjenere ofte, da dette er et signal på useriøsitet. Seriøse nettsteder bytter ikke navnetjenere, hosting leverandør og plattform flere ganger i året. Spesielt legger de stor vekt på hvor mange ganger domene har byttet navnetjenere. Prøv derfor å unngå hyppige bytter av navnetjenere. Ønsker du å bytte leverandør for dine hjemmesider eller eposttjenester, er det beste å beholde dagens navnetjenere og bare peke domenet til disse nye serverne. Dette gjøres ved å endre domenet sin sonefil i dagens navnetjenere.

Søkemotoroptimalisert webhotell

Punktene over utgjør det vi kaller et søkemotoroptimalisert domenenavn. Oppfyller domene ditt alle disse kravene, kan du nå gå videre og sjekke om ditt webhotell også er søkemotoroptimalisert. Ingenting blir bedre enn det svakeste ledd, så klikk her for å lære hva som ligger i begrepet søkemotoroptimalisert webhotell.

Hvem leverer søkemotoroptimaliserte domenenavn?

IKTnytt.no har ikke hatt anledningen til å undersøke hvilke domene leverandører i Norge som oppfyller alle de krav som stiller til en domene leverandør (registrar) for at de skal kunne kalle seg for en leverandør av søkemotoroptimaliserte domenenavn.

Den eneste leverandøren (registraren) i Norge vi vet med sikkerhet oppfyller alle disse kravene er OnNet som også har hjulpet oss med å skrive denne artikkelen.

Ønsker du å bestille et søkemotoroptimalisert domene kan du fylle inn domenenavnet du ønsker å sjekke om er ledig i boksen øverst på vår side. Klikk så «Sjekk og bestill» for å sjekke om dette domene er ledig. Er domene ledig, kan du fortsette og bestille dette domene til din organisasjon og virksomhet.

SEO skoleDenne artikkelen inngår i vår Søkemotoroptimalisering skole (SEO-skole) som er skrevet for alle som ønsker å lære profesjonell søkemotoroptimalisering.

Gå til SEO-skolens hovedmeny

Kort om IKTnytt.noTips ossSøk i offentlige registre

Kort om IKTnytt.no

IKTnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Sander

E-post:
redaksjonen@iktnytt.no

Facebook:
http://facebook.com/iktnytt/

IKTnytt.no er en nettavis for utviklere, markedsførere og ledere som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i IKT-verden - innenlands og utenlands.

Målgruppen er ikke privatpersoner som er interessert i forbruker-elektronikk, men profesjonelle brukere som er involvert i utviklingen, drift og markedsføringen av eget nettsted og mobile applikasjoner.

IKTnytt.no er utviklet og drives på hobbybasis av ansvarlig redaktør Kjetil Sander, som også står bak våre søsterportaler:

Kunnskapssenteret.com Aksjemarkedet.com

IKTnytt.no er også kundeavis for webbyrådet og hosting-selskapet OnNet AS som Kjetil er daglig leder i.

Tips oss om en nyhet!

For å sørge for at vi har de nyeste og beste IKT nyhetene trenger vi hjelp fra våre lesere.
Vi inviterer derfor nå alle våre lesere til å tipse oss om nyheter - små og store - fra nært og fjernt. Fortell oss gjerne om hva som skjer i din bedrift, hvilke problemer og utfordringer dere møter, og hvordan dere tenker å løse dem.
Fyll ut skjemaet under for å tipse oss om en nyhet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv tipset ditt under i form av en overskrift ("emne"), med nærmere informasjon ("melding").

Emne

Melding

Vedlegg
Last opp vedlegg i form av bilde, logo e.l.

Svar på spørsmålet under for å bekrefte at du er et menneske og ikke en spam-robot.

Søk offentlige registre

Søk i lover, forskrifter og dommer:

 

Søk i NAV.no:

 

Søk i Foretaksregisteret:

 

Søk etter heftelser på motorvogn:

 Søk etter reservasjon mot reklame:

 

Firmasøk i Proff.no:

 

Søk i Statistisk Sentralbyrå: