Kraftig økning i e-angrep mot Norge – Nordmenn er for naive og har får dårlig sikrede IT-systemer


norcert Norske myndigheter og næringsliv slåss konstant mot elektroniske angrep fra hele verden.

Fremmede stater ønsker seg mest mulig kontroll over og innsyn i norske it-systemer. Dette er et faktum Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), Etterretningstjenesten og Politiets Sikkerhetstjeneste for lengst har slått fast.

Skulle det bli ufred i Norge vil muligheten til å skade norsk infrastruktur være gull verdt for en fremmed makt. I fredstid er det industrispionasje og strategisk testing av våre elektroniske forsvarsverk som foregår.

– De mest alvorlige og avanserte truslene kommer fra andre stater som ønsker å utnytte IKT til etterretningsvirksomhet. De samler inn informasjon for å understøtte egne styresmakter, og eget næringsliv og forsvar, skriver NSM i sin årsrapport for 2011.

NorCERT – Norges forsvar mot cyperangrep

Torsdag åpnet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet dørene til den nye NorCERT, Norges nasjonale senter for håndtering av alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon, i Oslo.

I et svært anonymt kontorbygg disponerer det nye senteret en hel etasje som døgnet rundt overvåker digitale trusler mot norske virksomheter, både offentlige og private. Senteret drives av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, som er underlagt både forsvarsdepartementet og justisdepartementet. 

600 e-angrep mot Norge hver måned

NorCERT har fått veldig mye mer å gjøre de siste månedene. Antaller saker steg med 30 prosent fra året før, og i de siste månedene av 2011 steg antallet saker til nærmere 600 per måned.

NorCERT og NSM vil av sikkerhetsmessige årsaker ikke gå ut med veldig mange detaljer om disse hendelsene. Men de forteller at alle er utsatte for elektroniske hendelser som inntrengning og forsøk på planting av skadevare i nettverk for senere bruk.

– I 2011 ble tunge næringslivsaktører, bedrifter med spisskompetanse, Forsvaret, sentrale departement, forskningsvirksomheter og finansnæringen rammet av forsøk på elektronisk utnytting. Det ble oppdaget et økende antall avanserte operasjoner mot mål av høy verdi for samfunnet, skriver NSM i sin årsmelding.

Flytter for mye ut

Et problem for sikkerheten til norske selskaper og innbyggere er at vi er et lite land. De største selskapene har internasjonale avdelinger som er koblet til nettverkene til hovedkontoret hjemme.

Andre selskaper benytter seg av tjenesteutsetting i utlandet og har mengder med sensitiv informasjon lagret utenfor Norge.

– På denne måten svekkes ikke bare værnet som norsk jurisdiksjon kan gi norske interesser. Det eksponerer også norske datanettverk for uønsket avlytting og avlesning, skriver NSM i sin årsrapport.

NSM påpeker i sin rapport at de mener for mange norske selskaper har manglende vilje og evne til å prioritere it-sikkerhet slik de burde. Kommersielle hensyn og mangel på kompetanse er vanlige forklaringer på dette.

– Synes du sikkerhet er dyrt, prøv en katastrofe. Dette er jo noe oljebransjen har fått erfare nylig, sier tidligere konsernsjef i Veritas, Sven Ullring i rapporten.

Nordmenn er for naive

Sjefen for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) tror vårt godtroende samfunn kan bli vår største svakhet.

De siste årene har spesielt fremveksten av digitale eller elektroniske trusler vokst mye og endret trussebildet. For selv om vi er en fredelig nasjon som ikke har blitt angrepet utenfra på svært lenge, betyr det ikke at trusler ikke eksisterer. Dette er nordmenn flest naive overfor, mener sjefen for NSM.

– I Norge har vi en generell tillit til hverandre. Det er bra. Men en side ved det er at vi også har en betydelig naivitet. Og det kan sette oss på prøve. Vi skal stole på hverandre, men spørsmålet er om vi noen ganger stoler for mye på hverandre, sier Kjetil Nilsen, direktør for NSM i NSMs årsmelding for 2011 som ble offentliggjort i dag.

Nilsen mener det mangler overoppsyn og koordinering i norsk grunnsikring. Ikke minst når det gjelder digitale trusler.

– Etter min oppfatning er det for stor usikkerhet i forhold til hvem som har oppgaver og ansvar, i alle fall når det kommer til samordning, styring og ledelse, sier Nilsen.

Han er helt klar på at det kreves handling raskt for å bedre Norges grunnsikring.

Kilde: digi.no

Kort om IKTnytt.noTips ossSøk i offentlige registre

Kort om IKTnytt.no

IKTnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Sander

E-post:
redaksjonen@iktnytt.no

Facebook:
http://facebook.com/iktnytt/

IKTnytt.no er en nettavis for utviklere, markedsførere og ledere som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i IKT-verden - innenlands og utenlands.

Målgruppen er ikke privatpersoner som er interessert i forbruker-elektronikk, men profesjonelle brukere som er involvert i utviklingen, drift og markedsføringen av eget nettsted og mobile applikasjoner.

IKTnytt.no er utviklet og drives på hobbybasis av ansvarlig redaktør Kjetil Sander, som også står bak våre søsterportaler:

Kunnskapssenteret.com Aksjemarkedet.com

IKTnytt.no er også kundeavis for webbyrådet og hosting-selskapet OnNet AS som Kjetil er daglig leder i.

Tips oss om en nyhet!

For å sørge for at vi har de nyeste og beste IKT nyhetene trenger vi hjelp fra våre lesere.
Vi inviterer derfor nå alle våre lesere til å tipse oss om nyheter - små og store - fra nært og fjernt. Fortell oss gjerne om hva som skjer i din bedrift, hvilke problemer og utfordringer dere møter, og hvordan dere tenker å løse dem.
Fyll ut skjemaet under for å tipse oss om en nyhet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv tipset ditt under i form av en overskrift ("emne"), med nærmere informasjon ("melding").

Emne

Melding

Vedlegg
Last opp vedlegg i form av bilde, logo e.l.

Svar på spørsmålet under for å bekrefte at du er et menneske og ikke en spam-robot.

Søk offentlige registre

Søk i lover, forskrifter og dommer:

 

Søk i NAV.no:

 

Søk i Foretaksregisteret:

 

Søk etter heftelser på motorvogn:

 Søk etter reservasjon mot reklame:

 

Firmasøk i Proff.no:

 

Søk i Statistisk Sentralbyrå: