Web design: – Hvilke layout og formkrav må en «korrekt utformet nettside» oppfylle?


nettsidene blir stadig større

Når en person ser en nettside vil de begynne å studere sidens form og visuelle inntrykk for å skaffe seg et førsteinntrykk. Dette skjer før de begynner å lese selve teksten.

De har med andre ord gjort seg opp en mening om avsenderen og budskapets innhold før de har lest så mye som ett eneste ord. Deres førsteinntrykk skapes ikke av selve teksten på siden, men av deres oppfattelse av nettsidens form og layout. Et førsteinntrykk som skapes i løpet av de 3 første sekundene de ser siden. Dette er også grunnen til at det er vesentlig forskjell på formen på reklamen til REMA 1000 og Rolex. Av samme grunn er det viktig at budskapets form er i samsvar med innholdet.

Hvis vi ser bort i fra hvilke kommunikasjons effekter vi ønsker å oppnå med web designet til nettstedet, i form av meta-verdier i en posisjoneringstrategi som skal plassere målgruppens oppfattelse av virksomheten på en bestemt gunstig måte i deres bevissthet, står vi igjen med et sett «best praksis» lover og regler enhver formgivning og layout må oppfylle for at det skal være godt for øye å se på formen og gjøre det mulig for oss å oppfatte, organisere, tolke og huske budskapet vi ser. Det er disse reglene for «best praksis» jeg ønsker å se litt nærmere på i denne artikkelen.

HVA ER LAYOUT ?

Layout (eller uttegning/skissering) vil si:

utnytting av en bestemt flate med riktig fordeling av formens grafiske elementer

Layout er med andre ord en samlebetegnelse for hvordan skrift, bilder, video, farger og illustrasjoner skal plasseres i en visuell presentasjon for å skape et oppfattelse av et budskap som skaper de ønskede kommunikasjons effektene i persepsjonsprosessen alle budskap må gå igjennom for å bli oppfattet, tolket og husket.

God layout = god komposisjon

Når vi setter flere deler eller elementer sammen til en helhet sier vi at vi komponerer. Komposisjon betyr m.a.o. sammensetting (flere ulike elementer som settes sammen til en enhet).

I en nettside inngår som regel følgende elementer:

 • Navigasjonsmeny
 • Logo/avsender
 • Bakgrunn
 • Toppbar
 • Sidebar
 • Bunnbar
 • Overskrift
 • Underoverskrift
 • Brødtekst
 • Illustrasjon
 • Video og lyd
 • Plug-ins
 • Knapper/linker

For å kunne si at man har komponert en god kommunikativ nettside, finnes det åtte grunnprinsipper man må vurdere komposisjonen opp mot for å kunne si at prinsippene om god layout er fulgt. Dette er prinsippet om at en god komposisjon må ha en god eller korrekt:

 1. Balanse
 2. Kontrast
 3. Bevegelse
 4. Proporsjon
 5. Rytme
 6. Harmoni/dynamikk
 7. Enhet/helhet
 8. Antall elementer

Etter at du har lest disse 8 artiklene bør du ha fått et godt innblikk av hva som legges i begrepene og hvilke krav til komposisjonen hver av disse 8 grunnprinsippene stiller til formgivningen.

Start vurderingen av en nettsides layout ved å vurder nettsidens komposisjon opp mot disse 8 grunnprinsippene for å avgjøre at nettsidens formgivning er korrekt sammensatt.

Fargebruk

Enhver form og buskap kan bli forsterket eller svekket gjennom fargebruken til nettsiden. God layout må derfor også vurderes opp mot fargebruken til nettstedet, og hvordan nettstedet har plukket ut sine grunnfarger for å skape de ønskede assosiasjonene hos de som ser siden og hvordan siden bruker farger for å trekke frem og forsterke kjernebudskapet i siden og virksomhetens langsiktige visuelle profil.

Hvordan tror du de fleste ville ha reagert hvis du serverte dem mat med uvanlig farge, f.eks. blå potetmos med grønne pølser? Fargene etterhvert fått symbolske verdier som brukes i dagligtale og handlinger. Vi bærer f.eks. sort når vi sørger. Det er lett å se at det etterhvert har utviklet seg et slags tradisjonell måte å assosiere farger på. Farger skaper assosiasjoner av forskjellig slag. For deg som designer gjelder det å utnytte denne fordelen og bruke fargene aktivt til å understreke kjernebudskapet på siden og bygge opp under virksomhetens langsiktige profil.

Bruk av visuelle virkemidler

Dernest må layouten vurderes opp mot bruken av visuelle virkemidler i komposisjonen og budskapformidlingen (persepsjonsprosessen) før det er mulig å avgjøre om nettstedet eller en nettside har en god layout eller ikke.

All formgivning kan forsterkes eller svekkes gjennom bruk av virkemidler som rom, volum, dybde og 3D effekter.  Start derfor virkemiddelvurderingen med å se på hvordan nettsiden bruker rom, volum, dybde og 3D effekter i komposisjonen, før du avslutter med å vurdere layouten opp mot nettstedets bruk av bilder og illustrasjoner i formgivningen.

Teknisk utforming og teknologibruk

Til slutt må layouten vurderes opp mot sidens tekniske utforming og teknologibruk. Ikke alle teknologier er like søkemotorvennlige og ikke alle teknologier støttes av alle nettleserne som brukes for å se en nettside. Layouten må derfor alltid kvalitetssikres til slutt opp mot hvor godt teknisk utformet den er og teknologibruken.

Teknologibruken refererer til hvorvidt en nettside kan vises i en nettleser eller ikke, mens den tekniske utformingen viser til hvor lang tid det tar å laste en side, om den vises korrekt på alle nettlesere og om søke-robotene som indekserer innholdet på alle sidene er istand til å lese innholdet på den eller ikke.

Først når du har vurdert layouten til en nettside opp mot alle disse vurderingskriteriene kan du uttale deg om nettsiden har en god faglig layout eller ikke.

 

 

 

 

Kort om IKTnytt.noTips ossSøk i offentlige registre

Kort om IKTnytt.no

IKTnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Sander

E-post:
redaksjonen@iktnytt.no

Facebook:
http://facebook.com/iktnytt/

IKTnytt.no er en nettavis for utviklere, markedsførere og ledere som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i IKT-verden - innenlands og utenlands.

Målgruppen er ikke privatpersoner som er interessert i forbruker-elektronikk, men profesjonelle brukere som er involvert i utviklingen, drift og markedsføringen av eget nettsted og mobile applikasjoner.

IKTnytt.no er utviklet og drives på hobbybasis av ansvarlig redaktør Kjetil Sander, som også står bak våre søsterportaler:

Kunnskapssenteret.com Aksjemarkedet.com

IKTnytt.no er også kundeavis for webbyrådet og hosting-selskapet OnNet AS som Kjetil er daglig leder i.

Tips oss om en nyhet!

For å sørge for at vi har de nyeste og beste IKT nyhetene trenger vi hjelp fra våre lesere.
Vi inviterer derfor nå alle våre lesere til å tipse oss om nyheter - små og store - fra nært og fjernt. Fortell oss gjerne om hva som skjer i din bedrift, hvilke problemer og utfordringer dere møter, og hvordan dere tenker å løse dem.
Fyll ut skjemaet under for å tipse oss om en nyhet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv tipset ditt under i form av en overskrift ("emne"), med nærmere informasjon ("melding").

Emne

Melding

Vedlegg
Last opp vedlegg i form av bilde, logo e.l.

Svar på spørsmålet under for å bekrefte at du er et menneske og ikke en spam-robot.

Søk offentlige registre

Søk i lover, forskrifter og dommer:

 

Søk i NAV.no:

 

Søk i Foretaksregisteret:

 

Søk etter heftelser på motorvogn:

 Søk etter reservasjon mot reklame:

 

Firmasøk i Proff.no:

 

Søk i Statistisk Sentralbyrå: