Hva kan vi lære av medievanene til barn og ungdom?


Mediebarn

Dagens barn og ungdom er morgendagens forbrukere og kunder.

Det er derfor viktig å følge med på deres medievaner og forbrukeratferd for å kunne forstå hvordan de tenker, hvilke behov og forventninger de har, slik at du kan utvikle og tilby produkter og tjenester som dekker disse behovene og forventningene.

Hvorfor er det viktig å følge med barn og ungdom?

Selv om folks kjøpekraft normalt øker med alderen, er det dagens barn og ungdom som er morgendagens forbrukere og kunder.

Satser virksomheten kun på de kjøpesterke kundene, som normalt er de eldre, vil virksomheten normalt oppleve en dramatisk fall i sin markedsandelen når dagens ungdom blir førstegangs kunder.

Alle virksomheter trenger tilsig av «nytt blod» (nye kunder) for å kompensere for de eldre som dør eller på andre måter faller bort. Den eneste måten å få dette til på er å følge med på medievanene og forbrukeratferden til dagens barn og ungdom, slik at virksomheten blir i stand til å tenke som dem og utvikle produkter og tjenester som dekker deres behov, problemer, preferanser og forventninger. De som gjør dette best er de som er vinnerne i morgendagens marked.

I resten av denne artikkelen skal jeg se litt nærmere på barn og ungdoms medievaner og se hva vi åpenbart kan lære av dem, uavhengig av hvilken bransje virksomheten operer i.

Dagens barn er blitt techno freaks!

Barn og ungdom - datauststyr

Dagens barn skiller seg vesentlig fra tidligere barne generasjoner. Dagens barn er blitt techno freaks, sammenlignet med tidligere generasjoner. 99% av alle barn under 12 år har i dag fjernsynsapparat og PC. Over 90% har også DVD spiller og radio. Ikke langt etter kommer smarttelefoner (89%) og mediebrett (78%).

Dagens barn er med andre ord mer innovative enn oss eldre. De tar i bruk ny teknologi raskere, og de vil være den første generasjonene som er vokst opp med både PCèr, smarttelefoner og nettbrett. Dette vil prege deres medievaner og forbrukeratferd i voksen alder og endre store deler av måten vi konsumerer så vel medier, produkter og tjenester i fremtiden.

Mens dagens vokse aldri hadde sett en smarttelefon eller nettbrett for noen år siden, vil dagens barn være vokst opp med dem. Dette vil gjøre dem langt mer fortrolige med disse enhetene enn dagens voksne, og de vil bruke dem som naturlige instrumenter for nærmest alt de foretar seg.

TV, elektroniske spill og Internett er de mest populære aktivitetene for barn

Med en så høy spredning av tv, pcer og nettbrett blant dagens barn er det heller ikke overraskende at tv-titting, elektroniske spill og Internett er de mest populære barne aktivitetene i dag. Spesielt elektroniske spill og Internett kan vise til en stor økning de siste årene, mens tv-titting er på tilbakegang, sammen med bruk av alle tradisjonelle medier som aviser, magasiner, kino, teater og tegneserier.

Mediebruk blant barn

Trykte medier vil fortsette å forsvinne gradvis

Spesielt er tilbakegangen for de grafiske mediene dramatisk, og det sier seg selv at det kun er et tidsspørsmål før disse forsvinner til fordel for digitale versjoner av de samme mediene (hvis de klarer overgangen). Dagens barn er antagelig den siste generasjonen med et stort utvalg av trykte tegneserier, magasiner og aviser. Fremtidens generasjoner vil kun ha et lite utvalg trykte spesial medier, i spådommen til de fleste.

barn-3

barn-4

Hva betyr dette for deg? Jo, at det kanskje er på tide å kutte ut flyers, trykte kundeaviser, brosjyrer og DMer hvis du fortsatt benytter dette, og eller finne digitale løsninger som kan gjøre den samme jobben. F.eks. gjennom epostmarkedsføring, blogger, faq-tjenester, nettsider og SMS meldinger.

Barn og ungdom er dagens media innovatører

Ikke bare har barn og ungdom alt utstyret som trengs for å teste ut de nye digitale mediene som kommer, men de er også langt mer nysgjerrige, utforskende og lærer fortere enn voksne, samtidig som de ikke er så forutinntatte som de voksne. Dette gjør dem til pionerer og innovatører blant de digitale mediene, og ved å lære av deres medievaner kan vi forutsi hvordan våre egne medievaner vil bli i fremtiden, etter hvert som vi adopterer barn og ungdommens medievaner.

Levende bilder og video over Internett kommer

Å se på levende bilder og video over Internett blir stadig mer populært i alle aldersgrupper, men det er fortsatt barn og ungdom som går foran og lærer opp den eldre generasjonen. Mens 29% av befolkningen daglig ser på levende bilder eller video på Internett, ser 54% av dem under 30 år daglig på dette. I aldersgruppen under 15 år er andelen enda høyere. Ut i fra dette kan vi trygt slå fast at levende bilder og video via Internett er noe som vil komme i stadig større grad i årene fremover, spesielt når dagens tenåringer kommer i yrkesaktiv alder og selv blir foreldre.

barn-5

Hvor raskt disse nye digitale mediene som distribuerer levende bilder og videoer sprer seg kommer tydelig til syne hvis vi ser på YouTube sin utvikling de siste årene. I 2007 så 22% av befolkningen ukentlig, i 2013 var denne andelen økt til hele 52%. En utvikling som i stor grad er blitt drevet av barn og ungdom som legger ut stoff her i stadig større grad.. I de senere årene har også de «vokse» fått opp øyne for hvilke muligheter YouTube har og stadig flere virksomheter har nå begynt å lage egne video presentasjoner av sine produkter og tjenester som de legger ut her. En utvikling vi bare kommer til å se mer av i tiden fremover.

barn-6

Hva betyr dette for deg? Jo, at du bør begynne å tenke levende bilder istedenfor statiske bilder når du tenker på hvordan du skal markedsføre og kommunisere dine produkter og tjenester til potensielle kunder og brukere. Istedenfor å tenke «flatt», i form av en statiske nettsider og annonser, bør du heller lage videopresentasjoner av dine produkter, tjenester, systemer og bruksanvisninger som du inkluderer som en del av nettsidene dine og som du deler på ulike sosiale medier. Det er dette som vil være fremtidens markedsføringsform, spår stadig flere.

Mobilt innhold blir stadig viktigere

Mobilt innhold er en ny media trend som har kommet de siste årene, og i likhet med de fleste andre digitale media trender er det de yngre som leder an i spredningen av disse trendene ved å være innovatører og tidlige brukere av disse tjenestene.

barn-7

Halve befolkningen i Norge bruker i dag mobilt medieinnhold daglig. For 5 år siden var andelen kun 5%. Vi har med andre ord sett en 10-dobling i bruken på 5 år. Få andre media trender kan vise til en raskere spredning, og det er ingenting som tyder på at trenden kommer til å stoppe de nærmeste årene.

Hva betyr dette så for deg? Jo at du må gjøre hjemmesidene dine mobilvennlige og begynne å utvikle mobile apper og løsninger som brukerne og kundene til virksomheten kan bruke via sin smarttelefon for å finne informasjon, kommunisere og utføre sine oppgaver.

Sosiale medier er viktigere enn virkeligere venner

Hvilken betydning barn og ungdom har hatt for spredningen av nye digitale medier kommer godt til syne når vi ser brukerne av de nye sosiale mediene, og da spesielt Facebook. 71% av befolkningen i Norge bruker i dag 71% Facebook ukentlig, men det var ikke mange år siden disse brukerne omtrent utelukkende var barn og ungdom.

barn-8
Facebook og andre sosiale medier er i dag blitt så viktige for dagens ungdom at de anser deres Facebook venner som viktigere enn virkelige venner. En skremmende utvikling, men sier allikevel mye om de sosiale mediene makt. Den er enorm!

Hva betyr så dette for deg? Jo, at også din virksomhet må etablere egne sosiale profiler på de ulike sosiale mediene, hvis dere ikke allerede er der.

Det gjelder å treffe kundene på hjemmebane, og i dag må man ut på de sosiale mediene for å gjøre dette. Husk bare på at språkbruken og kommunikasjonsformen her skiller seg vesentlig fra tradisjonell kommunikasjon, så dette er også noe som må læres for å kunne snakke kort og enkelt på en måte som de yngre forstår og «digger».

Foruten å opprette egen Facebook side eller gruppe, må virksomheten også huske på å inkludere Facebook som en del av hjemmesidene, slik at de som besøker sidene kan dele innholdet på Facebook og komme med egne kommentarer til innholdet, samt følge andres innlegg på samme sak. Dette skaper tillit og engasjement hos brukerne og er snart blitt et «must» i dag.

Lynmeldinger er nesten like viktig for ungdommen som telefon samtaler

For dagens ungdom er lynmeldinger i form av SMS-meldinger, chat-funksjonen i Facebook, Skype, Wired og ligende funksjoner blitt omtrent like viktig som en telefon samtale. I steden for å ringe noen sender de heller en melding, er dagens trend blant ungdommen. En trend vi har sett i flere år og som stadig blir sterkere.

Hva betyr dette så for deg? Jo, at du må gi brukerne og kundene dine muligheten til å kommunisere med virksomheten via SMS og chat-funksjon i hjemmesidene og dine mobile apper.

I dag trenger større virksomheter ikke bare et profesjonelt call-senter som kan håndtere alle kundeforespørsler som kommer på telefonen. De trenger også et team som kan svare på de online henvendelsene de får fra sine kunder via SMS og ulike chat-funksjoner i egne hjemmesider, apper og sosiale medier.

Kilde: Alle talldata og grafer kommer fra TNS Gallup Medieundersøkelse 2013

Kort om IKTnytt.noTips ossSøk i offentlige registre

Kort om IKTnytt.no

IKTnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Sander

E-post:
redaksjonen@iktnytt.no

Facebook:
http://facebook.com/iktnytt/

IKTnytt.no er en nettavis for utviklere, markedsførere og ledere som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i IKT-verden - innenlands og utenlands.

Målgruppen er ikke privatpersoner som er interessert i forbruker-elektronikk, men profesjonelle brukere som er involvert i utviklingen, drift og markedsføringen av eget nettsted og mobile applikasjoner.

IKTnytt.no er utviklet og drives på hobbybasis av ansvarlig redaktør Kjetil Sander, som også står bak våre søsterportaler:

Kunnskapssenteret.com Aksjemarkedet.com

IKTnytt.no er også kundeavis for webbyrådet og hosting-selskapet OnNet AS som Kjetil er daglig leder i.

Tips oss om en nyhet!

For å sørge for at vi har de nyeste og beste IKT nyhetene trenger vi hjelp fra våre lesere.
Vi inviterer derfor nå alle våre lesere til å tipse oss om nyheter - små og store - fra nært og fjernt. Fortell oss gjerne om hva som skjer i din bedrift, hvilke problemer og utfordringer dere møter, og hvordan dere tenker å løse dem.
Fyll ut skjemaet under for å tipse oss om en nyhet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv tipset ditt under i form av en overskrift ("emne"), med nærmere informasjon ("melding").

Emne

Melding

Vedlegg
Last opp vedlegg i form av bilde, logo e.l.

Svar på spørsmålet under for å bekrefte at du er et menneske og ikke en spam-robot.

Søk offentlige registre

Søk i lover, forskrifter og dommer:

 

Søk i NAV.no:

 

Søk i Foretaksregisteret:

 

Søk etter heftelser på motorvogn:

 Søk etter reservasjon mot reklame:

 

Firmasøk i Proff.no:

 

Søk i Statistisk Sentralbyrå: