Netthandel: Ingen handler mer på Internett enn nordmenn!


netthandel

Norge ligger i Europa toppen når det gjelder netthandel. Ingen handler mer eller oftere enn nordmenn, viser flere uavhengige undersøkelser.

I fjor handlet vi for 44 milliarder på Internett

Netthandel undersøkelsen DIBS e-Commerce survey for 2012 estimerer at nordmenn i fjor handlet for over 44 milliarder. Dette rangerer Norges høyest av alle land i undersøkelsen når det gjelder netthandel per capita. Landene som deltok var Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Polen og Spania.

1 av 2 vil handle mer i år enn i fjor på nettet

Handelen på Internett har mer enn doblet seg de siste 5 årene, og har ennå ikke nådd toppen. I DIBSs undersøkelse oppgir over halvparten at de kommer til å handle mer de kommende 12 månedene enn de foregående 12. Av de resterende 50% oppgir 40% at de kommer til å handle like mye som i fjor. En trend som har holdt seg stabil siden de startet sine målinger.

Hver tredje nordmann handler over internett og postordre hver måned, og det forventes at denne andelen kommer til å øke kraftig i tiden fremover nå som bruk av Internett på smarttelefoner og tablets blir stadig mer vanlig.

– Ca. 20 prosent av den totale omsetningen i næringslivet skjer elektronisk i dag. Jeg tror vi er langt unna å ta ut potensialet på dette området, sier fornyingsminister Aasrud.

Mobil netthandel vil øke kraftig i Norge fremover

I dag har 2 av 3 nordmenn smarttelefon, og de flest forventer å kunne handle mobilt. Men norske butikker har i svært liten grad tilpasset handleopplevelsen til mobilformatet.

– Kun en av ti av norske nettbutikker har gjort slike tilpasninger, mens andelen i Danmark til sammenligning er fire av ti, heter det i rapporten til Posten og Brings e-handlesrapport for 2012.

Dette kan være en forklaring på at andelen som har handlet med mobilen i Norge er lavest i Skandinavia, under ti prosent, mens 63 prosent forventer å kunne handle med mobilen og nettbrett.

Bruken av mobilt bredbånd har økt kraftig i Norge de siste tre årene. 48 prosent av husholdningene hadde tilgang til mobilt bredbånd per 2. kvartal 2012. Det er en økning på 14 prosentpoeng i løpet av det siste året. 47 prosent av alle personer har tilgang til mobilt bredbånd via bredbåndstelefon. De aller fleste av disse personene har imidlertid fast bredbånd hjemme. Andelen av husholdningene som bare har Internett-tilgang via mobilt bredbånd, var 8 prosent i 2. kvartal, mot 7 prosent på samme tid i 2011. 

En kraftig økning i mobil netthandel er derfor ventet i årene fremover, og da spesielt de neste 2 årene. En utvikling vi vil se eksplodere så snart de store norske nettbutikkene legger om sine nettbutikker til å også støtte mobile enheter.

Norge på Europatoppen i netthandel – 9 av 10 handler på Internett

For 2 år siden kunne vi lese på regjeringen.no sine sider: «-Mens 70 prosent av innbyggere i Norge handler på Internett, gjør kun 37 prosent av EU-innbyggerne det samme«. I Posten.no sin siste undersøkelse konkluderer de med at  9 av 10 nordmenn nå handler på Internett. Andelen som handler på Internett har dermed økt betraktelig de siste årene. Et syn som støttes av TollpostGlobe sin nordiske undersøkelse som konkluderer med at Norge er det landet som handler dessidert mest på Internett i norden.

Danskene handler hyppigst, mens vi nordmenn er de som bruker desidert mest penger per individ på netthandel. Svenske nettbutikker er de som lokker flest e-handelskunder fra de øvrige nordiske landene, og nettkjøp fra utlandet er vanligst blant nordmenn.

Halvparten av befolkningen handler også i utenlandske nettbutikker

Norge ligger også på topp i andel av befolkningen som har handlet fra en utenlandsk nettside. Tett etterfulgt av Danmark og Finland. Over halvparten av de norske forbrukerne som handler på nettet det siste året, kjøpte produkter i utenlandske nettbutikker. De største markedene er Storbritannia og USA, etterfulgt av Kina, Sverige og Danmark.

– Norges internettdekningen gir en kortere vei til utenlandske nettsider, sier direktør for faghandel Ingrid Thinn Bjerke. I tillegg er det lavere priser i utlandet enn i norske netthandelsbutikker. Et syn som blir støttet av TollpostGlobe sin nordiske undersøkelse:

– En mulig forklaring på dette er det høye prisnivået i Norge og det faktum at få virkelig store e-handelsfirmaer er etablert i det norske markedet, sier markedsanalytiker i Tollpost Globe, Kristin Anfindsen, før hun fortsetter:

– Nordmenn er moderne, og flinke til å ta i bruk ny teknologi. Vi har omfavnet nettet som kjøpskanal, men vår desentraliserte bosettingsstruktur bidrar også til økt nettbruk

«Supershopperne» er aldersgruppen 30-49 år

Det viser seg å være et stort «digitalt klasseskille» når det gjelder spørsmålet om hvem som handler på nettet. Nettbefolkningen i Norge kan deles i to hovedgrupper. De over og under 50 år, sier analytiker Nils Petter Strømmen i Opinion som står bak Norges mest omfattende nett adferdsundersøkelse. Av de 4% som aldri handler på Internett befinner nærmest samtlige av disse seg i aldersgruppen 50+.

Aldersgruppen 30-49 år de som handler oftest på Internett. I denne gruppen handler 4 av 10 på nettet hver måned. Ser vi på hvem som handler flest forskjellige varegrupper, er aldersgruppen 30-39 år er de virkelige supershopperne i nettvarehus. Denne aldersgruppen handlet i snitt hele 8.2 ulike varegrupper på nettet, mens gjennomsnittet for befolkningen var 6,7 varegrupper.

Flere kvinner enn menn handler på nettet, men menn handler for mest

Forskjellene på kvinnelige og mannlige nettkunder er mye mindre enn man skulle tro. Menn har generelt en høyere risikoprofil også på nettet; de er mer opptatt av lav pris og muligheten for å sammenligne priser og varer. Kvinner er mer opptatt av sikker handel, enkel navigering i nettbutikken og enkle, trygge returordninger, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Kvinnene har inntatt Internett raskere enn vi trodde, og er nå likeverdige sine handlende menn. Mulighetene for kommunikasjon og sosial kontakt på nettet, har raskt omgjort kvinnene til storbrukere av nettbutikker, sier han videre.

Undersøkelsen avdekker også at flere kvinner enn menn har handlet på nettet det siste året, men ser vi på hvem som bruker mest penger på netthandel vinner mennene. Menn bruker i gjennomsnitt nesten dobbelt så mye penger på netthandel enn kvinner.

Hva kjøper vi på Internett?

Billetter til kino og kulturopplevelser topper listen, foran bestilling av reiser og innkjøp av data og forbrukerelektronikk. Disse vare- og tjenestegruppene handler over halve befolkningen over nettet hvert år, mmen også klær (38%), bøker (38%), møbler & Interiør (33%), velvære/kropp/helse (28%) og lån/finansiering/forsikring (21%) er store varegrupper.

MPX Monitor viste også at data og forbrukerelektronikk er den eneste varegruppen det faller naturlig for samtlige aldersgrupper å kjøpe på nettet. Alle de andre varegrupper ble favorisert av enkelte aldersgrupper. Å kjøpe datautstyr eller forbrukerelektronikk på nett er allerede blitt like vanlig blant nordmenn som å lese VG, så dette var kanskje ikke noen overraskelse.

Data og forbrukerelektronikk, samt klær, sko og sportsutstyr er de to varegrupper som har vokst mest de siste årene, men det forventes at vi vil se en mer diferensiert vekst i årene som kommer.

Flere menn enn kvinner handler film og musikk, PC software og hardware, elektronisk utstyr, telekommunikasjonstjenester, aksjer og finansielle tjenester. Derimot handler flere kvinner enn menn bøker, magasiner, klær og sportsartikler via Internett.

Det er ventet at den økte spedningen av smarttelefoner og tablets kommer til å drive utviklingen av netthandelen fremover de kommende årene, sammen med økt automatimatisering av de tradisjonelle verdikjedene. 

Stadig flere NSB-kunder oppdager for eksempel at nedlasting av en app og kjøp av billett med mobilen er en lettvint løsning. På seks måneder har billettsalget via mobil nær doblet seg. I dag kjøpes 4 av 10 togbilletter på Internett.

– Vi venter at denne utviklingen fortsetter. Kundene går fra betjente løsninger til automater og digitalt kjøp av billetter. Vi tror vi kommer til å øke fra 70 til 75 prosent selvbetjening via automater, mobil og internett i løpet av året, sier Kristin Kjøge Jansson, leder for salgskanaler i NSB Persontog.

– Vi ser på dette som en kundevennlig måte å skaffe seg billetter på. Du kan kjøpe når du vil og hvor du vil, på vei til toget, på togstasjonen eller dagen før. Det er en veldig fleksibel og enkel ordning.

Jansson viser til at kundene setter pris på tilbudet. NSB har ikke innført noen insentiver for å selge billetter på denne måten, men likevel strømmer kundene til.

– Tilgjengeligheten og enkeltheten er mer enn gode nok insentiver i seg selv, sier Jansson.

På App Store er NSBs app blant de mest populære norske appene. Rundt 500.000 personer har lastet den ned.

– Utviklingen har gått utrolig fort. Rundt 75 prosent av det norske folk har nå en smarttelefon. Det betyr at de går rundt med en billettautomat i lomma, sier Jansson.

At større erfaring og modenhet blant de eldre (50+ år), i kombinasjon med at de nå omtrent har samme spedning av Internett og mobil devices som de yngre, er også forhold som driver netthandelen fremover. 

I SSB sin Internett måling for 4 kvartal 2012 oppga 11% at de hadde gjort en legeavtale på nettet, og den aldersgruppen som oftest hadde benyttet denne muligheten var nettopp seniorene. Det vil si dem fra 55 år og oppover.

Dette er trolig en av de indikatorene som vel så mye måler ulikheter i behov som ulikheter i modenhet i bruk av Internett, skriver SSB i sin konklusjon fra målingen.

Hvorfor handler vi på Internett?

Lavere pris, enkelhet og større utvalg er viktige faktorer for e-handelens popularitet. En av to nordmenn handler på nettet fordi det er enklere. Dessuten er det lett å sammenligne priser, det er billigere og utvalget er større.

6 av 10 nordmenn besøker nettsteder der de kan sammenligne priser, og nesten like mange leser andre konsumenters omtale av en nettbutikk eller en vare. Hver femte besøker også fysisk en butikk, og like mange ser først i postordrekataloger. De produktene og tjenestene vi kjøper på nettet er først og fremt merkevarer og produkter vi er godt kjent med. Vi vet hva vil ha, og bruker nettet i stadig større grad til å innhente informasjon om pris og kapasitet, samt sammenligner priser.

Norge er et dyrt land med liten konkurranse mange steder. Mange handler på nettet nettopp på grunn av dette. Selv om 64% sier de har handlet på nettet på grunn av lavere priser, sier administrerende direktør Stian Gabrielsen i MPX.no at prisaspektet spiller mindre rolle enn de trodde på forhånd.

Vår undersøkelse viser tvert imot at hele brukeropplevelsen – at det er trygt, enkelt og oversiktelig – gjør at stadig flere dropper butikkbesøk i nærmiljøet, og heller handler på nettet, sier han.

Prisjegerne er først og fremst de yngste, med lavest inntekt. Brukeropplevelsen er merkbart dårligere jo mer man har passert senioralderen 50 år.

Folk stoler på nettbutikkene

80% av de spurte i nettundersøkelsen var ganske fornøyd eller svært fornøyd med sin siste netthandel. Kundetilfredsheten er derfor sies å være høy. En av årsakene til at folk flest foretrekker å handle fra norske nettbutikker fremfor utenlandske ligger nettopp her. Nordmenn stoler mer på norske nettbutikker enn utenlandske, og alle undersøkelser viser at kundenes brukeropplevelse er langt bedre for norske nettbutikker enn utenlandske.

Hele 71% av de spurte mener at de fleste nettbutikker har et sikkert betalingssystem. 83% stoler også på at de virkelig får de varene eller tjenestene de kjøpte over nettet. Bare 3% av norske forbrukere frykter sikkerheten i betalingssystemene, og kun 2% er engstelige for at de ikke får det de bestiller. Å bruke folks frykt for å bruke sitt betalingskort på Internett som unnskyldning for å ikke lansere en profesjonell nettbutikk kan derfor ikke sies å lenger være et reelt argument.

Dramatiske konsekvenser for tradisjonell varehandel

– Tradisjonell varehandel, med fysiske butikker, går knalltøffe tider i møte dersom Norges nettbefolkning gjør alvor av sine ambisjoner om flere og mer kostbare digitale handleturer. Det sier administrerende direktør Ola Gaute Aas Askheim i Opinion, som har ledet gjennomføringen av Norges største nettvaneundersøkelse, MPX Monitor.

Når halvparten av befolkningen sier de vil handle mer på nettet i fremtiden enn for 1-2 år siden, mens 40 prosent vil handle like mye, signaliserer det blant annet at antallet nedleggelser av fysiske butikker på gateplan kan øke dramatisk i årene som kommer.

En løsning for tradisjonelle forretninger som har et konkurransedyktig tilbud, er å raskest mulig lansere en nettbutikk slik at de kan ta del av overgangen til den digitale butikken.

Det tar tid å etablere en egen nettbutikk, mye nytt må læres, mange barnesykdommer må overvinnes og kundene må læres opp til at du nå finnes digitalt på Internett. Det gjelder derfor å starte raskest mulig hvis du ønsker å være her også i morgen. Dette er imidlertid min personlige konklusjon etter å ha studert nordmenns nettbutikk vaner.

Les også:
Denne artikkelen inngår i en artikkelserie:

Kort om IKTnytt.noTips ossSøk i offentlige registre

Kort om IKTnytt.no

IKTnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Sander

E-post:
redaksjonen@iktnytt.no

Facebook:
http://facebook.com/iktnytt/

IKTnytt.no er en nettavis for utviklere, markedsførere og ledere som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i IKT-verden - innenlands og utenlands.

Målgruppen er ikke privatpersoner som er interessert i forbruker-elektronikk, men profesjonelle brukere som er involvert i utviklingen, drift og markedsføringen av eget nettsted og mobile applikasjoner.

IKTnytt.no er utviklet og drives på hobbybasis av ansvarlig redaktør Kjetil Sander, som også står bak våre søsterportaler:

Kunnskapssenteret.com Aksjemarkedet.com

IKTnytt.no er også kundeavis for webbyrådet og hosting-selskapet OnNet AS som Kjetil er daglig leder i.

Tips oss om en nyhet!

For å sørge for at vi har de nyeste og beste IKT nyhetene trenger vi hjelp fra våre lesere.
Vi inviterer derfor nå alle våre lesere til å tipse oss om nyheter - små og store - fra nært og fjernt. Fortell oss gjerne om hva som skjer i din bedrift, hvilke problemer og utfordringer dere møter, og hvordan dere tenker å løse dem.
Fyll ut skjemaet under for å tipse oss om en nyhet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv tipset ditt under i form av en overskrift ("emne"), med nærmere informasjon ("melding").

Emne

Melding

Vedlegg
Last opp vedlegg i form av bilde, logo e.l.

Svar på spørsmålet under for å bekrefte at du er et menneske og ikke en spam-robot.

Søk offentlige registre

Søk i lover, forskrifter og dommer:

 

Søk i NAV.no:

 

Søk i Foretaksregisteret:

 

Søk etter heftelser på motorvogn:

 Søk etter reservasjon mot reklame:

 

Firmasøk i Proff.no:

 

Søk i Statistisk Sentralbyrå: