Nordmenns bruk av Internett


bruk-internett-norge

Hvor mange bruker Internett, hvem er de, hva kjennertegner dem, hvor mye tid bruker de og hva bruker de tiden på? Er det noen sammenheng mellom folks tilgang til og bruk av Internett?

Bruk av Internett

95% av befolkningen har PC og 90% benytter Internett månedlig

95% av befolkningen sier de har brukt PC i løpet av de siste tre månedene. Dette er en økning på 1% fra året før. Hele økningen kom i de to eldste aldersgruppene. For gruppen 55-64 år var økningen 5%, fra 89% til 94%, mens økningen var 7% i aldersgruppen over 64 år.

Bruk av hjemme PC
Kilde: SSB

Når det gjelder bruken av Internett oppgir 90% av befolkningen at de benytter Internett månedlig. 83% benytter Internett daglig. Dette er en formidabel økning de siste 15 årene. Fra 17% i 1997 til 90% i 2012. Tilsvarende utvikling finner vi hvis vi ser på den daglige bruken av Internett.

Bruk av Internett
Kilde: SSB

Det er fortsatt flere menn (84%) enn kvinner (77%) som bruker Internett daglig, men forskjellene blir stadig mindre. Alderen synes å ha større betydning enn kjønn. 98% av dem under 25 år benytter Internett daglig, mens kun 50% av dem over 64 år gjør det samme. Utdannelsen har også betydning for bruken av Internett. Jo høyere utdannelse, jo større er også sjansene for at de bruker Internett daglig. Ser vi på arbeidssituasjonen, kan vi slå fast at de som oftest bruker Internett er studenter og ansatte, mens de som gjeldnest benytter Internett er pensjonistene (55%), selvstendige næringsdrivende (82%) og arbeidsledige (84%).

alder-bruk-internett

På samme måte som bruken av hjemmePC, er andelen Internett-brukere størst blant personer med høy utdanning og høy husholdningsinntekt. Det samme gjelder bedriftsledere og personer i akademiske yrker samt elever/studenter. Internett brukes minst av personer som er bosatt i spredtbygde strøk.

Internett er blitt vår viktigste mediakanal

Internett har nå passert både avisene, radioen og fjernsynet som vår viktigste massemedium, viser Norsk Mediebarometer 2012 fra SSB.

Bruk av massemedier
Kilde: SSB

Utviklingen i bruk av massemedier
Kilde: SSB

Ser vi på utviklingen de siste 20 årene er Internett den store vinneren, mens avisene er den største taperen. Andelen av befolkningen som daglig leser avviser har sunket fra 84% i 1992 til 55% i 2012. Andre store tapere er ukeblader og tegneserier som har fått halvert sin lesermasse i denne perioden. Ukebladenes daglige dekning falt fra 20% i 1992 til 10% i 2012, mens tegneserienes fall var enda større – fra 10% i 1992 til 4% i 2012.

Andelen av befolkningen som leser bøker, ser på tv, hører på radio, lydmedier/musikk og video/film har holdt seg stabil de siste 20 årene.

Nordmenn bruker i snitt 1 time og 35 minutter daglig på Internett

I gjennomsnitt brukte vi 1 time og 35 minutter på Internett per dag i 2012. Blant dem som bruker Internett daglig er gjennomsnittlig tidsbruk på Internett 2 timer og 5 minutter. Dette er en økning på 16 minutter i forhold til 2011. Ser vi på utviklingen fra 2000 og frem til i dag har den vært enorm. I 2000 benyttet en gjennomsnitts nordmann 18 minutter på Internett daglig. I fjor var tidsbruken økt til 95 minutter per dag, og det er ingenting som tyder på at utviklingen kommer til å stoppe med det første.

Økningen gjelder begge kjønn men mest for kvinner, selv om menn (108 minutter) fremdeles bruker mer tid på Internett daglig enn kvinner (82 minutter). De som bruker mest tid på Internett er aldersgruppen 20-24 år som bruker i gjennomsnitt 2 timer og 51 minutter på Internett i løpet av en dag. Minst tid bruker aldersgruppen over 66 år, som kun bruker i gjennomsnitt 33 minutter på Internett daglig.

tidsbruk6
Kilde: SSB

Fjernsyn dominerer tidsbruken, mens vi bruker omtrent like mye tid på Internett og radio

Tidsbruk massemedier

Av den tiden vi bruker på massemedier en gjennomsnittsdag blir 32% brukt til fjernsynsseing. 23% brukes på Internett. Omtrent det samme gjelder for radiolytting. Legges lytting på CD-er, kassetter, plater, MP3-spillere og lydfiler på PC til, bruker vi 2 timer og 12 minutt på lydmedier. Dette utgjør 32 % av mediedagen.

41 minutter brukes til trykte medier per dag. Av dette er 23 minutter avislesing, som utgjør 5 prosent av tiden vi bruker til massemedier. Videobånd-, DVD-spiller,
harddiskopptaker eller PC-filer dekker 3%, eller gjennomsnittlig 12 minutter,
av mediedagen.

tidsbruk på massemedier

Ser vi på utviklingen de siste 20 årene er tidsbruken knyttet til bruk av hjemme PCer, Internett og fjernsyn den store vinneren, mens avisene, ukebladene og tegneseriene er den store taperen. Mens en gjennomsnittsnordmann brukte 39 minutter daglig på avislesning i 1992, bruke vi bare 23 minutter i fjor. Motsatt utvikling finner vi for bruken av Internett. Bare de 5 siste årene har tidsbruken vår økt med 33 minutter. Fra 62 minutter i 2007 til 95 minutter i 2012.

Internett dominerer tidsbruken på PC

Ser vi på hva vi bruker tiden på når vi sitter foran PCen, så er det ikke vanskelig å konkludere med at Internett dominerer tidsbruken og bruksfrekvensen av PCen.

Daglig
arbeid
Underh./
spill
Underh. Spill Skolearb./
utdanning
Hjem/
fritid
Tilknyttet
Internett
1994 45 36 22 20 7
1995 38 41 21 40 13
1996 35 46 23 33 17
1997 37 43 20 32 20
1998 26 42 14 39 27
1999 28 42 15 37 41
2000 28 34 17 44 49
2001 25 31 15 45 62
2002 27 34 17 51 64
2003 27 31 18 52 61
2004 23 33 18 52 62
2005 29 25 17 18 49 77
2006 27 24 17 16 47 79
2007 23 30 17 17 50 78
2008 30 34 15 18 54 76
2009 26 39 18 18 53 95
2010 26 43 14 16 58 98
2011 26 45 17 19 59 97

Lesing av nyheter og sjekking av epost dominerer tidsbruken på Internett

De som bruker Internett i løpet av en dag bruker det mest til å lese nyheter (73%), sende eller motta e-post (63%) og bruke nettsamfunn (58%). 61% leser nyheter fra papiravisenes nettsider. 44 prosent henter inn fakta eller bakgrunnsstoff. 36 prosent bruker Internett til banktjenester. 35 prosent bruker Internett til å se på film, TV eller videoklipp. 14 prosent spiller Internett-spill.

Mannlige Internett-brukere bruker nettet mer enn kvinner til å lese nyheter, se på film, TV og videoklipp, hente inn fakta og bakgrunnsstoff, se på annonser og telefonere. Kvinner på sin side bruker Internett mer enn menn til nettsamfunn og å lese blogger. ‘

Mens voksne er de som helst bruker banktjenester og e-post, er barn og unge de mest  aktive brukere av chatting, blogg, spill, film/TV/videoklipp og nettsamfunn.

Internett-brukere med lang utdanning er de mest aktive brukerne av e-post, faktainformasjon, bestille reisebilletter og lese nyheter fra andre kilder enn papiravisenes nettsider. Bruk av Internett til spill, chatting og se film/TV/videoklipp er mest tiltrekkende for nettbrukere med kort utdanning.

Den tidskategorien som har økt mest de siste årene er tiden vi bruker på sosiale medier. En økning vi forventer vil begynne å flate ut nå i tiden fremover.

Tidsbruk på Internett

Tidsbruk på Internett

Tidsbruk på Internett

Kilde: SSB

88 prosent har søkt informasjon på nettet

Søk etter informasjon på nettet er i dag den nettaktiviteten flest nordmenn har vært borti den siste måneden. Andelen av befolkningen som har søkt etter informasjon på nettet økte i SSB sin måling fra 78% til 88% det siste året.

86% benytter en nettbank månedlig

Andelen som har benyttet en nettbank siste måneden økte med 1% fra 85% til 86% i SSB siste måling, og det er ingenting som tyder på at vi kommer til å se store forandringer i dette mønstret de kommende årene p.g.a. tjenestens natur.

85% leser nettaviser månedlig

Andelen av befolkningen som har lest en nettavis den siste måneden fortsetter å øke i SSB siste måling. Andelen økte fra 79% til 85% det siste året. En økning som først og fremst har blitt drevet av den eldre generasjonen.

Netthandel stadig mer populært

E-handel blir stadig mer populært. Andelen av hele befolkningen som de siste 12 måneder kjøpte eller bestilte varer eller tjenester over nettet, var på 76 prosent. Det er en økning på 3 prosentpoeng fra 2011. Av varer og tjenester som blir handlet på Internett, er reiser og innkvartering mest populært og ble kjøpt eller bestilt av 72 prosent av de som har handlet på Internett. Billetter til ulike arrangementer er fortsatt populært, selv om andelen som kjøpte dette, gikk ned fra 69 til 53 prosent siden forrige undersøkelse. Andelen som har kjøpt legemidler over nettet, økte fra 3 til 5 prosent.

Flere menn enn kvinner handler film og musikk, PC software og hardware, elektronisk utstyr, telekommunikasjonstjenester, aksjer og finansielle tjenester. Derimot handler flere kvinner enn menn bøker, magasiner, klær og sportsartikler via Internett.

Les mer om netthandelens utvikling

63% av befolkningen benytter sosiale medier, men andelen rundt 30 år går ned

Andelen av befolkningen som deltar i sosiale nettsamfunn, økte fra 59 prosent i 2. kvartal i fjor til 63 prosent i tilsvarende kvartal 2012. Økningen var størst blant kvinnene, fra 61 til 68 prosent, og blant de eldste aldersgruppene. I aldersgruppen 55-64 år steg andelen i denne perioden fra 28 til 41 prosent og blant dem mellom 65 og 74 år var økningen fra 13 til 20 prosent. Derimot var det i perioden nedgang i andelen som brukte sosiale nettsamfunn i aldersgruppen 25-34 år, fra 87 til 82 prosent. I aldersgruppen under 25 år er 96 prosent aktivt ute på de sosiale mediene. Jo eldre folk blir, jo mindre er også sjansene for at de er aktive på de sosiale mediene.

2 av 3 lytter på radio eller ser på nettTV månedlig

Å lytte på nettradio eller se på nettTV er en populær aktivitet. 64% oppgav at de hadde sett på nettTV eller hørt på nettradio den siste måneden i SSB sin måling. Her var det vesentlig flere menn (72%) eller kvinner (56%) som benyttet seg av slike nettaktiviteter.

Jo eldre folk blir, jo mindre populært er det å høre på nettradio og se på nettTV. Allikevel er det dobbelt så mange i aldersgruppen over 64 år som hører på nettradio eller ser på nettTV enn som er på de sosiale mediene.

56% av befolkningen benytter tjenester i forbindelse med reiser og innkvartering på Internett

Over halve befolkningen bruker tjenester i forbindelse med reiser og innkvartering på Internett, Denne type Internett tjenester er spesielt populært i den yrkesaktive aldersgruppen mellom 25 – 65 år, hvor mellom 58-65% benytter slike tjenester. 75% av alle med høyskole/universitet utdannelse og 63% av alle ansatte oppgir å bruke slik Internett tjenester månedlig.

27% laster opp egenprodusert innhold til en nettside

Halvparten av dem som laster ned noe månedlig, laster noe egenprodusert opp igjen. De fleste laster opp til nettsteder som Facebook og YouTube.

Les også:
Denne artikkelen inngår i en artikkelserie:

Kort om IKTnytt.noTips ossSøk i offentlige registre

Kort om IKTnytt.no

IKTnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Sander

E-post:
redaksjonen@iktnytt.no

Facebook:
http://facebook.com/iktnytt/

IKTnytt.no er en nettavis for utviklere, markedsførere og ledere som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i IKT-verden - innenlands og utenlands.

Målgruppen er ikke privatpersoner som er interessert i forbruker-elektronikk, men profesjonelle brukere som er involvert i utviklingen, drift og markedsføringen av eget nettsted og mobile applikasjoner.

IKTnytt.no er utviklet og drives på hobbybasis av ansvarlig redaktør Kjetil Sander, som også står bak våre søsterportaler:

Kunnskapssenteret.com Aksjemarkedet.com

IKTnytt.no er også kundeavis for webbyrådet og hosting-selskapet OnNet AS som Kjetil er daglig leder i.

Tips oss om en nyhet!

For å sørge for at vi har de nyeste og beste IKT nyhetene trenger vi hjelp fra våre lesere.
Vi inviterer derfor nå alle våre lesere til å tipse oss om nyheter - små og store - fra nært og fjernt. Fortell oss gjerne om hva som skjer i din bedrift, hvilke problemer og utfordringer dere møter, og hvordan dere tenker å løse dem.
Fyll ut skjemaet under for å tipse oss om en nyhet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv tipset ditt under i form av en overskrift ("emne"), med nærmere informasjon ("melding").

Emne

Melding

Vedlegg
Last opp vedlegg i form av bilde, logo e.l.

Svar på spørsmålet under for å bekrefte at du er et menneske og ikke en spam-robot.

Søk offentlige registre

Søk i lover, forskrifter og dommer:

 

Søk i NAV.no:

 

Søk i Foretaksregisteret:

 

Søk etter heftelser på motorvogn:

 Søk etter reservasjon mot reklame:

 

Firmasøk i Proff.no:

 

Søk i Statistisk Sentralbyrå: