Norid? 9 av 10 vet ikke hvem som driver registeret for norske domener (.no)


norid-uninett

Hvis du ikke vet hvem Norid er eller hvem som driver registeret for norske domenenavn (.no), så er du ikke alene.

9 av 10 nordmenn vet ikke hvem Norid er eller hvem som driver registeret for norske domenenavn (.no), viser en  fersk brukerundersøkelse som Sentio har utført for Norid.

Kjennskapen blant virksomheter er noe høyere enn blant befolkningen generelt, men ikke mye.  I Sentio sin brukerundersøkelse svarte 4 av 5 at de ikke viste hvem som driver registeret for norske domenenavn (.no) og kun 1 av 4 virksomheter hadde hørt om Norid.

Dette til tross for at 94% av alle virksomheter har et norsk domenenavn, og før de kunne registrere dette domenenavnet måtte de gjøre seg kjent med Norid sine domenenavn regler og underskrive en egenerklæring fra Norid som de returnerte til registraren som registrerer domenenavnet for dem. Denne regelen ble gjort om i februar i år, men alle må fortsatt underskrive en egenerklæring digitalt fra Norid som returneres til registraren som registrerer domenenavnet. Kjennskapen til Norid burde derfor være lagt høyere etter min mening.

Hva er Norid?

Norid er et statlig organ og har ansvaret for det norske toppdomenet dot-enno (.no). Kun de kan godkjenne registreringen av et domenenavn, de har ansvaret for drift og oppdatateringen av root-serverne for alle dot-enno (.no) domenenavn, whois databasen, eierskifte endringer, bytte av navnetjenere og/eller registrar for et dot-enno (.no) domenenavn. De er også de som lager reglene for dot-enno (.no) og håndhevelsen av dem. Norid må derfor sies å ha en meget sentral rolle for alle eiere av et dot-enno domener.

Virksomheter og privatpersoner kan ikke registrere sine .no domener direkte hos Norid selv. Dette må skje gjennom en av Norid sine drøye 400 godkjente Registrarer som står for registeringsprosessen i Norid sitt registreringssystem.

Kjennskapen blir stadig mindre

Undersøkelsen til Sentio viser også at kjennskapen til Norid blir stadig mindre, sammenlignet med 2006 når samme spørsmål ble stilt sist. Dette til tross for at antall domenenavn registreringer har økt betraktelig. Lanseringen av .priv.no som et alternativ til privatpersoner for 2 år siden og økningen av kvoten fra 20 til 100 domener per organisasjon, har heller ikke hjulpet kjennskapen til Norid, til tross for all markedsføringsinnsats og medieomtale.

Domenenavn ligger tydligvis ikke i «topp of main» hos folk flest og Norid er et offentlig organ de færreste har noe med å gjøre etter at domenenavnet først er registrert. Her ligger antagelig mye av forklaringen til at folk flest ikke husker Norid etter at de har registrert sitt domenenavn gjennom en Norid Registrar.

Norid oppfattes som pålitelig, men fresmtår som lite innovativ og smidig

Norid oppfattes som en pålitelig, dyktig og rettferdig virksomhet, men fremstår samtidig som lite åpen, innovativ og smidig. I en tidligere omtalt Scandinavisk brukerundersøkelse blant registrarene i Norden, kom Norid (.no) på sisteplass mens DK Hostmaster (.dk) ble kåret til Registrarenes vinner. De har dermed mye å ta tak i for å bli «best i klassen«.

Norid brukerundersøkelse 2012

Undersøkelsen ble gjennomført før innføringen av Norid sin nye elektroniske egenerklæring, som sammen med overgangen til ERP-webben for online registrering av dot-enno (.no) for noen år siden, er de 2 største forbedringene Norid har gjort for sine Registrarer og domeneeiere de siste 10 årene. Selv om Norid de siste årene har vist tegn på økt innovasjonstakt og liberalisering av regelverket gjennom å øke kvoten for hvor mange domener en organisasjoner kan ha, dobling av oppdateringsfrekvensen av root-serverne, nytt brukergrensesnitt for registraring av domenenavn, flere nye underdomener og nå en ny etterlengted elektronisk egenerklæring, oppfattes de fortsatt som som en «traust«, «byråkratisk» og «gammeldags» organisasjon.

Folk flest får høre om Norid gjennom Norid sine Registrarer og Internett

Registrar og Internett er de viktigste kanalene for befolkningens kjennskap til Norid. Omtrent én av fire oppgir at de først fikk kjennskap til Norid gjennom en registrar i forbindelse med at de registrerte et domenenavn, og 20 prosent fikk kjennskap til Norid gjennom Internett. 18 prosent fikk høre om Norid gjennom kolleger eller kjente, og 14 prosent har svart vet ikke/husker ikke.

Norid Survey

Hva gjør Norid nå for å øke kjennskapen og brukertilfredsheten?

Undersøkelsen må ha gitt Norid mye å tenke på. Når under 1/4-del av kundene deres ikke vet hvem de er, hvor stor andel av dem husker hvilke lover og regler de aksepterte når de registrerte sitt domenenavn for noen år siden?

IKTnytt.no foreslår at de lærer litt av ICANN som har ansvaret for domene registeret til bl.a. alle .com, .net, .org og .biz domener. De sender f.eks. en mail til alle sine kunder (domenenavn eiere) en gang i året, hvor de ber alle domene eiere sjekke informasjonen som er registrert i WHOIS databasen og ta kontakt med sin Registrar hvis noe skulle være galt.

Norid sitter på epostadressen til alle norske domene eiere. Hvorfor ikke sende dem en mail en gang i året med kort informasjon om hvem Norid er, deres regelverk, utskrift av registrert informasjon i whois databasen og beskjed om å ta kontakt med sin registrar hvis noe skulle være galt. Dette kan gjøres raskt, enkelt og uten større kostnader, og vil garantert øke domene eiernes kjennskap til Norid gjennom gjentatte repetisjoner av deres kjernebudskap. En utprøvd markedsstrategi som har vist seg å virke for alle «lav-interesse produkter» som f.eks. domenenavn.

For å øke brukertilfredsheten blant såvel registrarene og domene eierne, bør de sende ut en årlig kundetilfredshetsmåling i form av en survey på epost til alle registrarer og domene eiere, hvor de spør dem hvor fornøyd de er med de ulike tjenestene og servicen de tilbyr sine kunder.Dette vil skape en dialog med sluttbrukerne av Norid sine tjenester og gi dem en følelse av å bli hørt, spesielt hvis resultatene følges opp med pressemeldinger og mer aktiv public relation strategi fra Norid sin side enn i dag.

Mens 17% av de spurte oppgav at de ble kjent med Norid gjennom media, var denne andelen i 2012 redusert til 7%. Et klart bevis på at Norid sin PR-strategi ikke har virket.

Daglig leder i Norid, Hilde Thunem, sier i en kommentar til rapporten at: – Vi er opptatt av at .no skal være nyttig for samfunnet og tilpasset de behovene folk har. Hvis dette er tilfelle, bør en mer aktiv PR-strategi være på sin plass. I dag vet 9 av 10 ikke engang hvem Norid er. 

Et statlig organ som Norid, med et så viktig samfunnsansvar i vår nye digitale hverdag, bør ikke ha problemer med å få media omtale, så hvorfor er Norid da så lite synlig i mediebilde?  Norid bør her ta selvkritikk, og velge en mer offensiv PR-strategi for å øke folks kjennskap til Norid og deres samfunnsoppgave. 

IKTnytt.no får f.eks. ingen pressemeldinger fra Norid. Disse sendes til alle registrarer, men ikke til media. Kanskje får VG.no og de andre store nyhetskanalene dette, men mindre nisjekanaler som IKTnytt.no som jobber med domene og IKT-nyheter får ikke disse pressemeldingene. Hvorfor?

Erfaringsmessig er det de små nisjekanalene som setter dagsorden for viktige samfunnsspørsmål og som fungerer som innovatører og opionsledere i slike spørsmål, og ikke de store nyhetskanalene som TV2, VG og NRK. De kommer etter når interessen først er skapt blant innovatørene og opionslederne gjennom ders nisjekanaler. Et nytt eksempel på hvordan Norid sin PR-strategi i dag ikke virker slik den burde i forhold til deres samfunnsansvar.

Kort om IKTnytt.noTips ossSøk i offentlige registre

Kort om IKTnytt.no

IKTnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Sander

E-post:
redaksjonen@iktnytt.no

Facebook:
http://facebook.com/iktnytt/

IKTnytt.no er en nettavis for utviklere, markedsførere og ledere som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i IKT-verden - innenlands og utenlands.

Målgruppen er ikke privatpersoner som er interessert i forbruker-elektronikk, men profesjonelle brukere som er involvert i utviklingen, drift og markedsføringen av eget nettsted og mobile applikasjoner.

IKTnytt.no er utviklet og drives på hobbybasis av ansvarlig redaktør Kjetil Sander, som også står bak våre søsterportaler:

Kunnskapssenteret.com Aksjemarkedet.com

IKTnytt.no er også kundeavis for webbyrådet og hosting-selskapet OnNet AS som Kjetil er daglig leder i.

Tips oss om en nyhet!

For å sørge for at vi har de nyeste og beste IKT nyhetene trenger vi hjelp fra våre lesere.
Vi inviterer derfor nå alle våre lesere til å tipse oss om nyheter - små og store - fra nært og fjernt. Fortell oss gjerne om hva som skjer i din bedrift, hvilke problemer og utfordringer dere møter, og hvordan dere tenker å løse dem.
Fyll ut skjemaet under for å tipse oss om en nyhet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv tipset ditt under i form av en overskrift ("emne"), med nærmere informasjon ("melding").

Emne

Melding

Vedlegg
Last opp vedlegg i form av bilde, logo e.l.

Svar på spørsmålet under for å bekrefte at du er et menneske og ikke en spam-robot.

Søk offentlige registre

Søk i lover, forskrifter og dommer:

 

Søk i NAV.no:

 

Søk i Foretaksregisteret:

 

Søk etter heftelser på motorvogn:

 Søk etter reservasjon mot reklame:

 

Firmasøk i Proff.no:

 

Søk i Statistisk Sentralbyrå: