Rekruttering: – Slik får du topp-studentene til å velge din bedrift


Rekruttering topp studenter

Hvordan trekke til seg de beste studentene til din bedrift?

I en tid hvor kunnskapen de ansatte besitter og måten virksomheten benytter denne kollektive kompetansen til å utvikle konkurransefortrinn, er det eneste konkurrentene ikke kan kopiere, er de ansatte blitt enhver virksomhets viktigste konkurransevirkemiddel. Det er ikke lenger kapital, produksjonsprosesser eller annen bruk av produksjonsfaktorer som avgjør virksomhetens konkurransekraft, men virksomhetens intellektuelle kapital.

Virksomhetens viktigste ressurs

Siden de ansattes kompetanse og bruken av den avgjør virksomhetens fremtid, er det avgjørende at virksomheten klarer å trekke til seg dyktige medarbeidere. Lykkes virksomheten på dette området, går virksomheten en trygg fremtid i møte.

Toppstudentenes beslutningskriterier

Undersøkelsen KarriereBarometeret viser at toppstudentene i utstrakt grad vektlegger de samme verdiene i arbeidslivet som andre studenter. I undersøkelsen kommer det frem at de viktigste faktorene for studenter er:

  • At organisasjonen er kjent for å levere produkter eller tjenester av høy kvalitet.
  • At en som arbeidstaker kan ha en god balanse mellom jobb og fritid.
  • At jobben gir en mulighet til å bygge et godt nettverk.
  • At en får spennende arbeidsoppgaver.
  • At organisasjonen ikke fremstår som byråkratisk.
  • At organisasjonen er kjent for å investere mye i utviklingen av de ansatte.
  • At organisasjonen er kjent for å ansatte gode folk.

Det som skiller toppstudentene fra restene av studentene, er at de stiller høyere krav til lønn, jobbsikkerhet og arbeidsgiverens geografiske beliggenhet. 

KarriereBarometeret viser også at toppstudentene er mer opptatt av at de får muligheten til å bruke de ferdighetene de har lært på skolen, og at arbeidsgiver tilbyr en utviklingsplan. Generelt fremstår de som mer karrierebevisste, og er derfor også mer opptatt av muligheten til å bytte jobber internt i bedriften, og av at de kan bygge seg et godt nettverk.

Toppstudentene legger større vekt på lønn enn andre

Lønn er viktig for alle, spesielt for de beste studentene. De er unge, de har et stort studielån, de trenger både en skikkelig bolig og bil, samtidig som de har jobbet hardt og ofret mye for å bli best i klassen.  Når de er ferdig med utdannelsen er de derfor opptatt av å få en jobb med god lønn, og siden de vet at de er «best» forlanger de også mer enn andre. De ønsker å føle seg spesielle etter å ha jobbet hardt for å bevise sin kompetanse på vitnemålet, og ønsker å se dette i form av høyere lønn.

Lønn er imidlertid ikke alt, spesielt ikke for avgangstudentene. Kan du ikke følge med på «penge racet» til de store IT selskapene, trenger du ikke å gi opp kampen om å få toppstudentene til din virksomhet. Det eneste du trenger å gjøre er å lese resten av denne artikkelen.

Spennende og sikker jobb viktigere enn høy lønn

Å ha en interessant og sikker jobb er den viktigste enkeltfaktoren for om folk trives på jobben eller ikke. I YS Arbeidslivsbarometer oppga 95 prosent at de finner det viktig eller svært viktig å ha en interessant og sikker jobb.

YS-leder Kvalheim sier at gode ledere gir tilbakemeldinger som gjør at de ansatte kjenner seg verdsatt, og at dette veier tyngre enn lønn.

Hele 28, 2 prosent mener nemlig at lønn verken er viktig eller uviktig, mens 3, 6 prosent mener det er lite viktig.

– Kjenner du som arbeidstaker at du bidrar optimalt på jobb, blir du mer tilfreds, og dette betyr langt mer enn kroner og øre i lønningsposen, avslutter han.

Bedriftens renommé kan kompensere for manglende lønn

Stadig flere undersøkelser trekker frem bedriftens renommé som et avgjørende beslutningskriterie for valg av arbeidsgivere blant toppstudentene. Foruten at det anses som godt for deres karriere, spesielt i denne fasen av deres yrkeskarriere hvor de ikke har så mye yrkeserfaring, er bedriftens renommé viktig. Å være ansett i en bedrift med et godt renommé gir dem status, både blant familie og venner – noe som er viktig i denne fasen av livet.

Er virksomheten flink til å bygge sin merkevare, kan dette også smitte over på deres selvtillit og selvbilde, noe som viktig for at de skal vokse i jobben. Et godt renommé bør derfor prioriteres av alle bedriftsledere på alle nivå, og krever at virksomheten har en definert PR-strategi som følges opp av aktive PR-aktiviteter internt og eksternt i organisasjonen.

I rekruttering situasjonen gjelder det å fortelle om bedriftens renommé, og få kandidaten til å kjøpe dette budskapet. Er bedriften markedsleder, nisjeleder, nr 2 eller 3, miljøbevist, et vitenskapmiljø, et fagmiljø, spesialist innenfor noe eller hva? Alle virksomheter har noe unikt ved seg, eller i hvert fall bør ha det. For den som rekrutterer gjelder det å få jobbsøkere til å kjøpe dette budskapet.

Mange bedrifter arbeider bevist med lobbying og intern markedsføring mot studentmiljøer ved norske Universitet og høyskoler for å bygge opp bedriftens renommé gjennom ulike studentaktiviter. Gjøres dette arbeidet korrekt bygger dette ikke bare opp bedriftens renommé blant studentene, men gjør også at bedriften kommer i kontakt med dem på et tidlig stadium i studiet. Bedriften kan da sile ut hvem som er de mest lovende studentene og allerede rekuttere dem før dem blir avgangsstudenter. F.eks. rekruttere dem i det 3 av 4 studieår.

Personlig utvikling er den viktigste enkeltfaktoren

Undersøkelsen KarriereBarometeret viser at studenter setter personlig utvikling og bedriftens renommé som svært viktige beslutningskriterier. Faktisk er mulighetene for personlig utvikling det viktigste enkeltkriteriet, og omfatter alt som går ut på å stimulere den ansattes selvutvikling.

Flere studier bekrefter nettopp dette. Ingeniørstudenten Paul Tveiten (25) sier det slik:

– Lønn er ikke avgjørende, men muligheten for personlig utvikling og spennende arbeidsoppgaver.

Han er også opptatt av at hans fremtidige arbeidsgiver kan gi han enkelte friheter.

– Kreativ frihet slik at jeg kan gjøre litt forskjellig ting er viktig, og ikke bare jobbe med det samme, sier Tveiten.

Ønsker man å tiltrekke seg de beste studentene gjelder det å markedsføre nettopp dette. Lag en utviklingsplan (karriereplan) for hver enkelt ansatt som presenteres på jobbintervjuet og som følges opp i det daglige livet i organisasjonen. Fokuser også på hvilke muligheter som finnes for videreutdanning, da dette signaliserer hvilken faglig utvikling de kan forvente seg.

Når dette er sagt, må man huske på at personlig utvikling omfatter mange dimensjoner og er lagt mer enn ren faglig utvikling. Ikke glem å inkluder en plan for såvel de ansattes faglige-, jobbinnhold-, økonomisk-, sosiale-, fysiske- og mentale utvikling.

Når det gjelder den faglige utviklingen har Google f.eks. hatt kjempesuksess ved å tilby alle sine utviklere muligheten til å bruke inntil 20% av tiden borte fra kontoret på egne prosjekter. 3M har et tilsvarende system med 15% faglig fritid til å gjøre som de vil. Resultatet for Google har blitt Gmail, mens 3M fikk PostIt lappen sin fra disse prosjektene som skal stimulere til personlig utvikling.

Hubspot har hatt stor sukess med jobb-berikelse prosesser med å praktiserer et system hvor de lar de sine ansatte delta på et annet lag for en stund for å lære om den delen av virksomheten, sier Hubspot cofounder, CTO, Dharmesh Shah. På denne måten kan ingeniørene lære mer om markedsføring, og salgsorganisasjonen om utvikling- og produksjonsprosessen.

GitHub kroner hver måned en konge eller dronning blant utviklere. Personen får ansvaret for å kjøre HelpDesk funksjonen for sine kunder, sier CEO Tom Preston-Werner.

Mens teknisk support blir sett på som en entry-level jobb hos andre IT-selskaper, går GitHub den andre veien. Ved å sette en topp utvikler på teknisk support hver måned, finner ingeniørene problemområder og uventede bruksområder kundene bruker deres plattform. Dette fører til raske reparasjoner og alle slags nye kreative funksjoner.

Muligheten til å jobbe med innovative kvalitetsprodukter og -tjenester

At organisasjonen er kjent for å levere produkter eller tjenester av høy kvalitet oppgir toppstudenter som et viktig beslutningskriterie. Dette har f.eks. vært Intel, Apple og Facebook sine viktige argumenter når de har prøvd å rekruttere be beste studentene, og så langt har de lykkes meget godt med denne strategien. Det samme har Google.

Når det gjelder Google sier Petter Nylander, CEO i Universum:

– Studenter lar seg lokke av deres avslappende og kreative arbeidsmiljø, internasjonal atmosfære og innovative produkter. 

De beste studentene ønsker personlig- og faglig utvikling. Muligheten til å jobbe med innovative kvalitets produkter og tjenester tar de som en utfordring. De ender derfor svært ofte opp som ansatte i bedrifter med et godt renommé og innovative kvalitetsprodukter/tjenester.

Karriere muligheter og mulighet til å bygge et godt nettverk

Toppstudentene er i starten av sin karriere. De kommer gjerne inn i organisasjonen på et «entry level», men ønsker raskest mulig å komme til toppen. Dette er et fellestrekk for de aller fleste toppstudenter. De velger derfor ofte arbeidsgiver ut i fra hvilke karriere muligheter de ser i bedriften.

I jobbintervju situasjoner gjelder det derfor å fokusere på nettopp dette. Hvilke karriere muligheter som finnes, hvor lang tid det tar og hvilken vei de må følge for å rykke opp i systemet bør tydelig fremgå av utviklingsplanen de blir presentert for på jobbintervjuet.

Det personlige nettverket en ansatt besitter er hans viktigst «asset» når han skal skape seg en karriere og bedre fremtidig jobb. Toppstudentene er derfor opptatt av nettopp dette. Forklar jobbsøkeren hvilke muligheter de har til å bygge seg et godt fremtidig nettverk gjennom nettopp denne jobben. Vis dem på hvilke måter de vil komme i kontakt med nøkkelkunder, mellomledd, leverandører, leverandører, samarbeidspartnere, myndigheter, media, utviklings- og forskningsprosjekter, messer og andre aktiviteter som gjør at dem møter spennende mennesker som kan gi dem et godt fremtidig nettverk.

Dyktig og inspirerende ledelse og nøkkelmedarbeidere

I YS Arbeidslivsbarometer kom det frem at hele 93 prosent av alle ansatte i norske bedrifter tillegger gode ledere en viktig eller svært viktig rolle for hvorfor de blir værende i bedriften. Kun 67, 6 prosent gir lønnsnivået samme viktighetsgrad.

– Gode ledere er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø. Uten gode ledere presterer du heller ikke maksimalt i jobbsammenheng. Dermed får du heller ikke brukt kapasiteten og kunnskapen du har, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim til Aftenposten.

Bedriftens toppledelse påvirker bedriftens renomè, strategi, arbeidsmiljø og rammebetingelsene for hva som skjer i virksomheten, og er derfor noe som alle jobbsøkere vurderer. Har bedriften en kjent profilert leder med et godt omdømme, vil dette i seg selv kunne være med på å trekke mange toppstudenter til bedriften. De kommer rett og slett bare fordi de ønsker å jobbe samme med og lære av vedkommende.

Det samme gjelder for nøkkelarbeidere. Har bedriften en eller flere anerkjente eksperter, spesialister eller andre ressurspersoner gjelder det å trekke frem disse når bedriften skal markedsføres ovenfor jobbsøkere. Fortell dem at de får muligheten til å jobbe og lære av disse personene, og er de dyktige nok kan de selv kanskje bli en ressursperson for disse lederne eller ressurspersonene som de ser opp til.

Medbestemmelse og muligheten til å påvirke utvikling

De «beste av de beste» anser seg selv som kunnskapsrike ressurspersoner. De ønsker derfor å jobbe i en ikke byråkratisk organisasjon, med medbestemmelse og en ledelse som hører på alles ideer og forslag. Dette gir stadig flere toppstudenter uttrykk for i flere undersøkelser.

På jobbintervjuet gjelder det derfor å forklare jobbsøkerne på hvilken måte de kan forvente seg å bli hørt og få medbestemmelse i jobbens videre utvikling. Få dem til å føle seg som en ressursperson allerede på intervjuet og fortell dem at alles ideer er like verdifulle, hvis dette er tilfelle, og forklar dem på hvordan måte ledelsen hører på sine ansatte når viktige beslutninger skal fattes for virksomheten generelt og dem spesielt.

Balanse mellom jobb og fritid teller stadig mer

I undersøkelsen kom det frem at en av de avgjørende faktorene for studentene var at arbeidsgiver kunne ha en god balanse mellom jobb og fritid. Det ble avgjørende for Merethe Hågensen da hun valgte å jobbe for Moss maritime.

– Jeg liker fritid, men også å kunne jobbe med store og spennende oppgaver. Det er viktig å kunne trives på jobben, sier Hågensen.

Forklar ovenfor jobbsøkeren hvor mye arbeid som forventes, ferieordninger, avspassering regler, hjemmekontor muligheter, firmafester, firmaturer, kundereiser, messer o.l. bedriften tilbyr. Fritid kan i stadig større grad kompensere for manglende lønn, men kanskje ikke like mye ovenfor toppstudentene som andre.

Hyppige medarbeidersamtaler

Krohn Falck, CEO i Great Place to Work, mener noe av hemmeligheten med Microsofts framgang ligger i de hyppige medarbeidersamtalene. Med 1-1-samtaler en gang i måneden er det lettere å fange opp og gripe fatt i ting som ikke fungerer optimalt på et tidlig stadium. Samtidig kan medarbeiderne også få oftere anerkjennelse og diskutere målene sine. Her har Microsoft ikke bare vært flinke til å lytte til medarbeiderne, men de har også vært flinke til å ta signalene og gjøre noe med dem. Dette er ikke bare viktig for toppstudentene, men for alle ansatte – uansett hvor de jobber.

De månedlige samtalene er mindre formelle mellom leder og medarbeider, med medarbeideren i fokus, forklarer Microsoft.

Tydelige mål

Tydlige mål slik at alle vet hva som kreves av dem, er også noe som blir fremtrukket som en av grunnene til at Microsoft gikk av med seieren. Vet at de vet hva som forventes av dem er de også i stand til å gjøre en bedre jobb mener de. Den enkelte medarbeideren får også et opplæringsopplegg utfra stillingen og sitt utviklingsbehov, og de hyppige medarbeidersamtalene sikrer at fokus ikke blir borte.

Kilde: StudentTorget, StudentTorget, StudentTorget, StudentTorget. KarriereStart

Les også:

Kort om IKTnytt.noTips ossSøk i offentlige registre

Kort om IKTnytt.no

IKTnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Sander

E-post:
redaksjonen@iktnytt.no

Facebook:
http://facebook.com/iktnytt/

IKTnytt.no er en nettavis for utviklere, markedsførere og ledere som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i IKT-verden - innenlands og utenlands.

Målgruppen er ikke privatpersoner som er interessert i forbruker-elektronikk, men profesjonelle brukere som er involvert i utviklingen, drift og markedsføringen av eget nettsted og mobile applikasjoner.

IKTnytt.no er utviklet og drives på hobbybasis av ansvarlig redaktør Kjetil Sander, som også står bak våre søsterportaler:

Kunnskapssenteret.com Aksjemarkedet.com

IKTnytt.no er også kundeavis for webbyrådet og hosting-selskapet OnNet AS som Kjetil er daglig leder i.

Tips oss om en nyhet!

For å sørge for at vi har de nyeste og beste IKT nyhetene trenger vi hjelp fra våre lesere.
Vi inviterer derfor nå alle våre lesere til å tipse oss om nyheter - små og store - fra nært og fjernt. Fortell oss gjerne om hva som skjer i din bedrift, hvilke problemer og utfordringer dere møter, og hvordan dere tenker å løse dem.
Fyll ut skjemaet under for å tipse oss om en nyhet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv tipset ditt under i form av en overskrift ("emne"), med nærmere informasjon ("melding").

Emne

Melding

Vedlegg
Last opp vedlegg i form av bilde, logo e.l.

Svar på spørsmålet under for å bekrefte at du er et menneske og ikke en spam-robot.

Søk offentlige registre

Søk i lover, forskrifter og dommer:

 

Søk i NAV.no:

 

Søk i Foretaksregisteret:

 

Søk etter heftelser på motorvogn:

 Søk etter reservasjon mot reklame:

 

Firmasøk i Proff.no:

 

Søk i Statistisk Sentralbyrå: