.htaccess tips alle webmastere bør vite om


.htaccess

Apache’s .htaccess (hypertext access) konfigurasjonsfil er et kraftig verktøy som bør utnyttes for å optimalisere søkemotoroptimaliseringen.

Før jeg går videre må jeg bare presisere at misbruk av .htaccess filen vil ødelegge ytelsen til nettstedet ditt. Du bør bare bruke .htaccess filen når du ikke har andre alternativer for å oppnå det du ønsker.

Husk å ta en backup av din gjeldende .htaccess fil før du gjør noen endringer.

1. Unngå Hotlinking

Er du leie av at andre bruker din båndgredde gjennom å legge ut bilder som fysisk ligger lagret på din server på sine egne sider? Legg til følgende kode i din .htaccess fil for å unngå hotlinking.

1 Options +FollowSymlinks
2 #Protect against hotlinking
3 RewriteEngine On
4 RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
5 RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?domainname.com/ [nc]
6 RewriteRule .*.(gif|jpg|png)$ http://domainname.com/img/stop_stealing_bandwidth.gif[nc]

NOTE: For nærmere informasjon les dene artikkelen: Link building secrets by Maurizio Petrone

2. Blokker alle forespørsler fra enkelte User Agents

Det er mulig å blokkere alle uønskede user agents som potensielt kan være skadelige eller for å holde server load så lav som mulig. Legg til følgende:

01 #Block bad bots
02 SetEnvIfNoCase user-Agent ^FrontPage [NC,OR]
03 SetEnvIfNoCase user-Agent ^Java.* [NC,OR]
04 SetEnvIfNoCase user-Agent ^Microsoft.URL [NC,OR]
05 SetEnvIfNoCase user-Agent ^MSFrontPage [NC,OR]
06 SetEnvIfNoCase user-Agent ^Offline.Explorer [NC,OR]
07 SetEnvIfNoCase user-Agent ^[Ww]eb[Bb]andit [NC,OR]
08 SetEnvIfNoCase user-Agent ^Zeus [NC]
09 <LIMIT HEAD POST GET>
10 Order Allow,Deny
11 Allow from all
12 Deny from env=bad_bot
13 </LIMIT>

3. Redirect alle unntatt spesikke IPer

Hvis du av en grunn skulle ønske å blokkere alle eller bare tillate spesifikke IP adresser til å få tilgang til nettsidene dine, er det bare å legge til følgende kode i din .htaccess file:

ErrorDocument 403 http://www.domainname.com
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 124.34.48.165
Allow from 102.54.68.123

4. SEO vennlig 301 Redirects

Hvis du ønsker å redirecte et domenenavn til et annet domenenavn på en søkemotorvennlig måte legger du inn følgende kode i .htaccess filen:

Redirect 301 /d/file.html http://www.domainname.com/r/file.html

5. Lag en engenutviklet Error Page

Bytt ut din default 404 error page med å lage en referanse som dette:

ErrorDocument 401 /error/401.php
ErrorDocument 403 /error/403.php
ErrorDocument 404 /error/404.php
ErrorDocument 500 /error/500.php

6. Steng ute uønskede IP-adresser

Steng ute hackere og andre uønskede indivder hvis du kjenner deres IP-adresse ved å legge til følgende kode i din .htaccess file:

allow from all
deny from 145.186.14.122
deny from 124.15

7. Set Default E-post adresse for Server Admin

Bruk følgende kode for å spesifisere den default e-post adressen server’s admin.

ServerSignature EMail
SetEnv SERVER_ADMIN default@domain.com

8. Fjern visning av Download forespørsel

Normalt vil du bli promptet når du ønsker å laste ned noe fra en nettside med en forespørsel om du ønsker å åpne filen eller lagre den på din harddisk. Dette kan du unngå ved å legge til følgende kode:

AddType application/octet-stream .pdf
AddType application/octet-stream .zip
AddType application/octet-stream .mov

9. Beskytt en spesifikk fil

Følgende kode gjør det mulig for deg å nekte tilgang til hvilken som helst fil du ikke ønsker at noen skal få tilgang til. De som prøver å åpne filen fil få en 403 error. I det følgende eksemplet har jeg prøvd å beskytte .htaccess filen med å legge til et ekstra nivå med sikkerhet.

#Protect the .htaccess File
<FILES .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</FILES>

10. Komprimer komponenter med mod_deflate

Som et alternativ til komprimering av filer med bruk av Gzip, kan du bruke mod_deflate(som skal være raskere). Putt følgende kode i toppen av din .htaccess file(tips: du kan også legge til  .jpg|.gif|.png|.tiff|.ico mod_deflate those):

<IFMODULE mod_deflate.c>
<FILESMATCH ?.(js|css)$?>
SetOutputFilter DEFLATE
</FILESMATCH>
</IFMODULE>

11. Legg til utløpsdato i headeren

Benytt følgende kode for å legge til en utløpsdato i headeren.

<FILESMATCH ?.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|swf)$?>
Header set Expires «Wed, 21 May 2010 20:00:00 GMT»
</FILESMATCH>

12. Sett opp Default Page

Benytt følgende kode hvis du ønsker å bytte ut din standard åpningsside – index.html, default.htm e.l. varianter med hvilken som helst annen side:

#Serve Alternate Default Index Page
DirectoryIndex about.html

13. Passord besknytt en mappe eller fil

Benytt følgende kode for å passord besknytte en mappe eller fil på webhotellet ditt:

#password-protect a file
<FILES secure.php>
AuthType Basic
AuthName «Prompt»
AuthUserFile /home/path/.htpasswd
Require valid-user
</FILES>
# password-protect a directory
resides
AuthType basic
AuthName «This directory is protected»
AuthUserFile /home/path/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
Require valid-user

14. Redirect et gammelt domene til et nytt domene

Bruk denne koden i din .htaccess fil for å redirecte et gammelt domenenavn til et nytt domenenavn. Det koden gjør er å remappe det gamle domene til det nye.

#Redirect from an old domain to a new domain
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domainname.com/$1 [R=301,L]

15. Force Caching

The following code will not directly increase the loading speed of your website. What it will do is, load the content of your site faster when the same user revisits your website by sending 304 status when requested components have not been modified. You can change the cache expiry by changing the number of seconds(it’s currently set at 1 day).

1 FileETag MTime Size
2 ExpiresActive on
3 ExpiresDefault "access plus 86400 seconds"

 

16. Compress Components By Enabling Gzip

By making use of Gzip you can compress files in order to make your website load faster.

1 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml application/xml application/xhtml+xml text/javascript text/css application/x-javascript
2 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
3 BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
4  
5 BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html

 

17. Remove «category» from a URL

To transform this url: http://yourdomain.com/category/blue to -> http://yourdomain.com/blue, just add the following code at the bottom of your .htaccess file.

1 RewriteRule ^category/(.+)$ http://www.yourdomain.com/$1 [R=301,L]

 

18. Disable Directory Browsing

To prevent people from accessing any directories that might contain valueble information or reveal security weaknesses(e.g. plugin directories of wordpress), add the following code to your .htacess file:

1 Options All -Indexes

 

19. Redirect WordPress Feeds to FeedBurner

The following snippet redirects WordPress’ default RSS feed feedburner’s feed.

1 #Redirect wordpress content feeds to feedburner
2 <IFMODULE mod_rewrite.c>
3 RewriteEngine on
4 RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !FeedBurner    [NC]
5 RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !FeedValidator [NC]
6 RewriteRule ^feed/?([_0-9a-z-]+)?/?$ http://feeds.feedburner.com/yourfeed [R=302,NC,L]
7 </IFMODULE>

 

20. Deny Comments from No Referrer Requests

The problem is that bots just post comments about how to increase your private parts all naturally to your blogs without coming from any other site. It’s like they fall from the sky. This neat hack prevents people from posting if they did not come from somewhere else(they can comment just fine if they came from e.g. google).

1 RewriteEngine On
2 RewriteCond %{REQUEST_METHOD} POST
3 RewriteCond %{REQUEST_URI} .wp-comments-post\.php*
4 RewriteCond %{HTTP_REFERER} !.*yourblog.com.* [OR]
5 RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^$
6 RewriteRule (.*) ^http://%{REMOTE_ADDR}/$ [R=301,L]

Source: How to: Deny comment posting to no referrer requests

21. Remove File Extension From URL

Thanks to Kartlos Tchavelachvili for this one. What the following code does is, it removes the .php extension(you can change it to whatever you like e.g. html) in a url. It makes the URL prettier & SEO friendlier.

1 RewriteRule ^(([^/]+/)*[^.]+)$ /$1.php [L]

 

22. Remove www from URL

Thanks to Mahalie for the following 2 .htaccess codes.
If you wish to take out the www from your website’s URL and transform it from http://www.example.com into http://example.com, add the following to your .htaccess.

1 #remove www from URI
2 RewriteEngine On
3 RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.domain\.com$ [NC]
4 RewriteRule ^(.*)$ http://domain.com/$1 [L,R=301]

 

23. Add Trailing Slash to URL

Some search engines remove the trailing slash from urls that look like directories – e.g. Yahoo does it. But – it could result into duplicated content problems when the same page content is accessible under different urls. The following code makes sure there’s a slash at the end of your URL:

1 #trailing slash enforcement
2 RewriteBase /
3 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
4 RewriteCond %{REQUEST_URI} !#
5 RewriteCond %{REQUEST_URI} !(.*)/$
6 RewriteRule ^(.*)$ http://domain.com/$1/ [L,R=301]

 

24. Remove the www. from your website’s URL

Below I’ve provided a simple htaccess snippet to forcefully remove the «www» from your website’s URL.

1 # Redirect if www.yourdomain.com to yourdomain.com
2 RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.example\.com [NC]
3 RewriteRule (.*) http://example.com/$1 [R=301,L]
SEO skoleDenne artikkelen inngår i vår Søkemotoroptimalisering skole (SEO-skole) som er skrevet for alle som ønsker å lære profesjonell søkemotoroptimalisering.

Gå til SEO-skolens hovedmeny

Kort om IKTnytt.noTips ossSøk i offentlige registre

Kort om IKTnytt.no

IKTnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Sander

E-post:
redaksjonen@iktnytt.no

Facebook:
http://facebook.com/iktnytt/

IKTnytt.no er en nettavis for utviklere, markedsførere og ledere som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i IKT-verden - innenlands og utenlands.

Målgruppen er ikke privatpersoner som er interessert i forbruker-elektronikk, men profesjonelle brukere som er involvert i utviklingen, drift og markedsføringen av eget nettsted og mobile applikasjoner.

IKTnytt.no er utviklet og drives på hobbybasis av ansvarlig redaktør Kjetil Sander, som også står bak våre søsterportaler:

Kunnskapssenteret.com Aksjemarkedet.com

IKTnytt.no er også kundeavis for webbyrådet og hosting-selskapet OnNet AS som Kjetil er daglig leder i.

Tips oss om en nyhet!

For å sørge for at vi har de nyeste og beste IKT nyhetene trenger vi hjelp fra våre lesere.
Vi inviterer derfor nå alle våre lesere til å tipse oss om nyheter - små og store - fra nært og fjernt. Fortell oss gjerne om hva som skjer i din bedrift, hvilke problemer og utfordringer dere møter, og hvordan dere tenker å løse dem.
Fyll ut skjemaet under for å tipse oss om en nyhet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv tipset ditt under i form av en overskrift ("emne"), med nærmere informasjon ("melding").

Emne

Melding

Vedlegg
Last opp vedlegg i form av bilde, logo e.l.

Svar på spørsmålet under for å bekrefte at du er et menneske og ikke en spam-robot.

Søk offentlige registre

Søk i lover, forskrifter og dommer:

 

Søk i NAV.no:

 

Søk i Foretaksregisteret:

 

Søk etter heftelser på motorvogn:

 Søk etter reservasjon mot reklame:

 

Firmasøk i Proff.no:

 

Søk i Statistisk Sentralbyrå: