Sett forretningsmålet inn i et målhiearki med årsak-virkning forhold


Hvordan måle og vurdere resultatene (prestasjonen) til en virksomhet (bedrift) eller divisjon i et konsern? Hvordan velge hvilke mål som man skal jobbe mot? Det er selvfølgelig umulig å gi noen standard svar på dette, men erfaringer andre har gjort har lært oss at vi kan lære mye av andres suksesser og fiaskoer.

Virksomhetens forretningside angir hva som er virksomhetens overordnede målsetning gjennom sin definisjon av virksomhetens misjon og visjon. Siden virksomheten aldri vil nå sin misjon, mens visjonen er for generell til at den kan brukes som et operativt styringsverktøy, trenger virksomheten kvantitative forretningsmål som kan måles og kontrolleres for å kunne evaluere resultatene virksomheten oppnår.

Mens forretningsideen og forretningmodellen angir hvilke kvalitative mål virksomheten skal jobbe langsiktig mot, angir forretningsmålet hvilke kvantitative mål som skal nås innen utgangen av planperioden på et strategisk, taktisk og operativt nivå.

forretningsmal

Verdiskapning prinsipp

Virksomhetens verdiskapning prinsipp angir hvordan virksomheten skaper eller ønsker å skape sine økonomiske verdier. Her står valget mellom tre grunnleggende verdiskapning prinsipper:

 1. Profittmaksimering prinsippet
 2. Omsetningmaksimering prinsippet
 3. Kostnaddekning prinsippet

Mål pyramide med årsak-virkning forhold

Å lede en virksomhet er så komplekst og allsidig at det best kan sammenlignes med å styre et fly. Å skulle lette, styre og lande et stort kommersielt rutefly med bruk av kun en indikator (måleinstrument), f.eks. bare en høydemåler eller tankmåler, ville være direkte galskap. Det er alle enige i. Likeledes er det galskap å lede en virksomhet etter kun en finansiell målbar målsetning.

Enhver virksomhet trenger derfor flere mål som tar for seg ulike deler av virksomheten. Det er vanlig å starte med et virksomhetsmål som angir en overordnet finansiell målsetning som støtter under virksomhetens verdiskapning prinsipp.

Ut i fra dette virksomhetsmålet settes det så opp ulike delmål for kritiske deler av virksomheten. Dette er målsetninger som må oppnås for at virksomheten skal oppnå sitt overordnede virksomhetsmål. Disse målene må derfor være utledet av en årsak-virkning modell. Det vil si at målet oppnås som en virkning av en aktivitet som er utført (at det er en sammenheng mellom dem). Disse målene settes så inn i en målpyramide med ulike delmål som må oppnås underveis for at det overordnede virksomhets målet skal bli nådd.

mal-struktur

For eksempel kan ulike avdelinger i en virksomhet ha ulike mål. Salgsavdelingen kan f.eks. Være mest interessert i å ha et bredest mulig sortiment med sikte på å oppnå en høyest mulig omsetning, mens produksjonsavdelingen på sin side ønsker å redusere antall varianter av produksjonøkonomiske årsaker.

I tillegg vil de ansatte være interessert i å skape trygge arbeidsplasser med god lønn, mens leverandører og banken vil være interessert i at bedriften overlever og er betalingsdyktig. Kundene vil være interessert i at bedriften leverer kvalitetsprodukter og at de kan opprettholde sin service. Samfunnet er interessert i at bedriften kan opprettholde arbeidsplassene og gi lokalsamfunnet skatteinntekter og et trivelig lokalmiljø.

Som det fremgår er bedriftens målsettingarbeid ofte en komplisert prosess, fordi ulike grupper har motstridende interesser. Skal målpyramiden virke er det viktig at disse del-målene ikke er innbyrdes motstridende.

Gå derfor alltid igjennom alle delmålene som velges for å forsikre deg om at de oppfyller de generelle kravene som stilles til et mål for at det skal kunne brukes som et strategisk-, taktisk- og operativt mål.

At mange organisasjoner kjennetegnes av mange motstridende interesser, blir resultatet ofte at man samler seg om relativt nøytrale mål som «alle»  kan samle seg om (Kompromissmodellen). Bedriftsledelsens mål blir m.a.o. et slags kompromiss mellom alle de delmål som de ulike interessegruppene krever at bedriften skal oppfylle. Her ligger sannsynligvis mye av årsaken til at så mange bedrifter kun har et vekst mål. Noe som er meget kritikkverdig.

Hvem skal virksomheten skape verdier for?

Foruten å oppgi målbare verdier må forretningsmålet også fortelle hvem de skaper verdiene for. Ford “produserer biler for å skape verdier for aksjonærene”, mens OnNet skaper verdiene for de ansatte. Enkeltmannsforetak verdiskapning går som regel ut på å skape størst mulig overskudd for eieren, mens Vinmonopolet er opptatt av å skape samfunnsverdier.

Resultat mål for virksomheter og divisjoner i konsern

Hvordan måle og vurdere resultatene (prestasjonen) til en virksomhet (bedrift) eller divisjon i et konsern?

Med resultatmål (prestasjonsmål) menes:

”tallmessig uttrykk for virkningen eller utfallet av en aktivitet.”

De vanligste resultatmålene, også kalt prestasjonsmål, som brukes til å måle resultatene til en virksomhet (selskap) eller en divisjon i et konsern er i følge klassisk økonomisk litteratur:

 • RETURN ON INVESTMENT (ROI)
 • Return on Capital Employed (ROCE)
 • RESIDUALE INCOME (RI)
 • Economic Value Added (EVA)
 • Rentabilitet, resultatgrad (Return on Sales (ROS))
 • OMSETNING (revenues)
 • MARKEDSANDEL
 • KONTANSTRØM

Klikk her for å lære mer om hvordan disse resultatmålene beregnes, og hva som er fordelene og ulempene ved hver av metodene.

Resultatmål for selvstendige resultatenheter (avdelinger, grupper, individer)

Det finnes flere metoder for å måle de økonomiske resultatene til selvstendige resultatenheter. De vanligste metodene er:

 • Dekningsbidrag
 • Kontrollerbart overskudd
 • Divisjonsbidrag
 • Overskudd før skatt
 • Driftsresultat
 • Resultat etter finansielle poster

Klikk her for å lære mer om hvordan disse resultatmålene beregnes, og hva som er fordelene og ulempene ved hver av metodene.

Aktivitets mål

Resultatmålene følges så opp med ulike aktivitets mål som forteller hvilke aktiviteter som skal utføres i planperioden, med hvilket resultat og av hvem til hvilken kostnad. Hvilke mål man trenger er imidlertid situasjonsbestemt, og må tilpasses den enkelte virksomhet.

Kort om IKTnytt.noTips ossSøk i offentlige registre

Kort om IKTnytt.no

IKTnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Sander

E-post:
redaksjonen@iktnytt.no

Facebook:
http://facebook.com/iktnytt/

IKTnytt.no er en nettavis for utviklere, markedsførere og ledere som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i IKT-verden - innenlands og utenlands.

Målgruppen er ikke privatpersoner som er interessert i forbruker-elektronikk, men profesjonelle brukere som er involvert i utviklingen, drift og markedsføringen av eget nettsted og mobile applikasjoner.

IKTnytt.no er utviklet og drives på hobbybasis av ansvarlig redaktør Kjetil Sander, som også står bak våre søsterportaler:

Kunnskapssenteret.com Aksjemarkedet.com

IKTnytt.no er også kundeavis for webbyrådet og hosting-selskapet OnNet AS som Kjetil er daglig leder i.

Tips oss om en nyhet!

For å sørge for at vi har de nyeste og beste IKT nyhetene trenger vi hjelp fra våre lesere.
Vi inviterer derfor nå alle våre lesere til å tipse oss om nyheter - små og store - fra nært og fjernt. Fortell oss gjerne om hva som skjer i din bedrift, hvilke problemer og utfordringer dere møter, og hvordan dere tenker å løse dem.
Fyll ut skjemaet under for å tipse oss om en nyhet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv tipset ditt under i form av en overskrift ("emne"), med nærmere informasjon ("melding").

Emne

Melding

Vedlegg
Last opp vedlegg i form av bilde, logo e.l.

Svar på spørsmålet under for å bekrefte at du er et menneske og ikke en spam-robot.

Søk offentlige registre

Søk i lover, forskrifter og dommer:

 

Søk i NAV.no:

 

Søk i Foretaksregisteret:

 

Søk etter heftelser på motorvogn:

 Søk etter reservasjon mot reklame:

 

Firmasøk i Proff.no:

 

Søk i Statistisk Sentralbyrå: