Hvilke søkeresultat velges? Norske nettsider og domener eller internasjonale?


internationalt-domene

Norske domener (.no) er norske selskapers soleklare favoritt94 prosent av norske selskaper har et eget domenenavn som de bruker  til websider og/eller e-post. 

Hvilke toppdomener velger norsk selskaper?

7 av 10 firmaer har kun et dot-enno (.no) domene, mens 1 av 5 oppgir at de har registrert både et dot-enno (.no), dot-com (.com) og/eller et annet toppdomene.

Blant de virksomhetene som har flere domenenavn, oppgir 2 av 3 at de profilerer domenenavnet under .no aktivt utad på for eksempel visittkort eller i reklamer, og omtrent like mange oppgir at dot-enno (.no) er deres viktigste domene. Kun 1 av 4 oppgir .com-navnet som det viktigste.

Norid brukerundersøkelse - .no vs ,com

Hvorfor foretrekker norske selskaper .no?

Av de som mener .no-navnet er det viktigste, svarer over halvparten at det er fordi .no passer best for norske virksomheter. 25 prosent oppgir at de ikke vet hvorfor de valgte .no som det viktigste. De som har valgt .com som det viktigste, har gjort dette fordi de mener det passer godt internasjonalt. Tolv prosent har oppgitt at de valgte .com fordi det var flere ledige navn under .com enn under andre toppdomener.

Norid brukerundersøkelse - valg av toppdomene

I befolkningen har 22 prosent registrert ett eller flere domenenavn under et toppdomene. 54 prosent av disse har registrert under .no og 45 prosent har registrert under .com. I dag er det slik at det kun er virksomheter som har mulighet til å registrere domenenavn direkte under.no, mens privatpersoner kan registrere under .priv.no. Det hender imidlertid at domenenavn som er registrert direkte under .no blir benyttet til privat bruk.

Av de i befolkningen som har registrert domenenavn under .no, har tre av fire registrert dette direkte under .no, mens én av fire har registrert sitt norske domenenavn under priv.no.

Hvordan rangerer Google de ulike toppdomenene?

Google rangerer generelt .edu, .gov og .org domener høyere enn andre toppdomener når de skal rangere søkeresultatene de finner (SERP), mens .no rangerer normalt høyere enn andre toppdomener i lokale søk.

Dette er søkemotorenes måte å tenke på, men hvordan tenker de som faktisk søker etter noe i Google. Tenker de likt som søkemotorene eller velger de norske toppdomener (.no) og nettsider med norsk tekst fremfor andre toppdomener og språk i søkeresultatene (SERP)?

Hvilke søkeresultater velger norske surfere?

I en fersk brukerundersøkelse som Sentio har utført for Norid ble befolkningen stilt spørsmål om hvordan de søker på Internett.

De kom frem til at over halvparten av befolkningen velger som regel en lenke med norsk undertekst i trefflisten de får når de søker på Internett, og snaut halvparten sier at de som regel velger lenker med norske domenenavn.

Det er noe delte meninger i befolkningen om hvorvidt toppdomenet har betydning for hvilket treff de velger. 27 prosent er uenig i at dette har betydning, mens 26 prosent er enig i dette. 29 prosent sier seg verken enig eller uenig i denne påstanden.

Domene og språkets betydning for click-throue rate i SERP

Figuren over viser at mange foretrekker norske nettsider og ser etter norsk tekst  og/eller et norsk domenenavn når de søker på Internett. De gjennomsnittlige skårene er her henholdsvis 65 og 60, og prosentfordelingen viser at 57 prosent er helt eller delvis enig i påstanden om at de som regel velger en lenke med norsk undertekst, og 47 prosent er helt eller delvis enig i at de som regel velger lenker med norske domenenavn. På den andre siden er 20 prosent helt eller delvis enig i påstanden om at språk ikke har  betydning når de søker på Internett.

Etter språk og domenenavn, har rekkefølgen på treffene i søket betydning for hvilke lenker som velges. Undersøkelsen viser her en gjennomsnittlig skåre på 57, og bak denne skåren er det 44 prosent som er helt eller delvis enig i påstanden om at de som regel velger det øverste treffet på lista.

Befolkningen er i snitt verken enig eller uenig i at toppdomenet har betydning for valg av lenke ved søk (gjennomsnittlig skåre på 51). Samtidig viser svarfordelingen at befolkningen er delt i tre omtrent like grupper, der 27 prosent er enten uenig eller helt uenig, 29 prosent er verken enig eller uenig, og 26 prosent er enten enig eller helt enig i påstanden. Det er de over 60 år som i størst grad sier seg enige i at de som regel

velger treff med norsk undertekst og norske domenenavn. De i alderskategorien 30 år eller yngre oppgir i større grad at de velger det øverste treffet, og er ikke i like stor grad enige i at de som regel velger lenker med norsk undertekst og et norsk domenenavn. Videre er menn i større grad enn kvinner enige i at toppdomenet til en webside ikke har betydning for hvilken lenke man velger, og at språk ikke har betydning for hvilken lenke man velger.

Resultatene fra Norid sin brukerundersøkelse stemmer dermed godt med internasjonale survey og Google sine søkealgoritmer for sine SERP-resultat som vi tidligere har presentert i artikkelen:

Hvilken domenestrategi bør lokale, internasjonale og flerspråkelige nettsteder velge?

Holdning til toppdomenene .no og .com

Det er en stor grad av enighet, både i befolkningen og blant virksomhetene, i påstanden om at .no er det domenet som er mest kjent i det norske markedet.

Videre er det også stor enighet både blant virksomhetene og i befolkningen i påstanden om at .no er et domene hvor sjansen er stor for at internettadressen fører til den bedriften som eier navnet.

Både befolkningsundersøkelsen og virksomhetsundersøkelsen viser ellers at det er større grad av enighet i at .no er det tryggeste domenet ved netthandel, enn i at .com er det tryggeste.

Både .com og .no blir i stor grad vurdert som teknisk stabile. Toppdomenet .com blir i større grad enn .no vurdert til å passe for dem som opererer internasjonalt.

Norid brukerundersøkelse - holdning

Både virksomhetene og befolkningen mener det er viktig med et domenenavn som signaliserer tilhørighet til Norge. Blant bedriftene ligger gjennomsnittet her på 79, og i befolkingen er det 72. Samtidig er det større usikkerhet rundt om .no passer godt for dem som opererer internasjonalt.

Virksomheter som kun operer i Norge er i noe større grad enige i at det er viktig med domenenavn som signaliserer tilhørighet til Norge, sammenlignet med virksomheter som også opererer internasjonalt. Sammenlignet med mindre virksomheter, er de største virksomhetene med 20 eller flere ansatte i noe mindre grad enige i at det er viktig med et domenenavn som signaliserer tilhørighet til Norge.

Når det gjelder oppfatningene av .no i ulike grupper i befolkningen, kan det se ut til at
alderskategorien 60 år og eldre har et noe mer positivt inntrykk av .no enn yngre, og da særlig de under 30 år. De eldste er i større grad enn yngre enige i at .no er tryggest ved netthandel, at .no er teknisk stabilt, at .no passer for dem som opererer internasjonalt, og i at sjansen for at en internettadresse under .no fører til den bedriften eller personen som eier navnet. De eldste er også i større grad enige i at det er viktig med et domenenavn som signaliserer tilhørighet til Norge. De yngste er på sin side i mindre grad enige i dette.

Kilde: Norid sin brukerundersøkelse 2012

Anbefalt videre lesning:

SEO skoleDenne artikkelen inngår i vår Søkemotoroptimalisering skole (SEO-skole) som er skrevet for alle som ønsker å lære profesjonell søkemotoroptimalisering.

Gå til SEO-skolens hovedmeny

Kort om IKTnytt.noTips ossSøk i offentlige registre

Kort om IKTnytt.no

IKTnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Sander

E-post:
redaksjonen@iktnytt.no

Facebook:
http://facebook.com/iktnytt/

IKTnytt.no er en nettavis for utviklere, markedsførere og ledere som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i IKT-verden - innenlands og utenlands.

Målgruppen er ikke privatpersoner som er interessert i forbruker-elektronikk, men profesjonelle brukere som er involvert i utviklingen, drift og markedsføringen av eget nettsted og mobile applikasjoner.

IKTnytt.no er utviklet og drives på hobbybasis av ansvarlig redaktør Kjetil Sander, som også står bak våre søsterportaler:

Kunnskapssenteret.com Aksjemarkedet.com

IKTnytt.no er også kundeavis for webbyrådet og hosting-selskapet OnNet AS som Kjetil er daglig leder i.

Tips oss om en nyhet!

For å sørge for at vi har de nyeste og beste IKT nyhetene trenger vi hjelp fra våre lesere.
Vi inviterer derfor nå alle våre lesere til å tipse oss om nyheter - små og store - fra nært og fjernt. Fortell oss gjerne om hva som skjer i din bedrift, hvilke problemer og utfordringer dere møter, og hvordan dere tenker å løse dem.
Fyll ut skjemaet under for å tipse oss om en nyhet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv tipset ditt under i form av en overskrift ("emne"), med nærmere informasjon ("melding").

Emne

Melding

Vedlegg
Last opp vedlegg i form av bilde, logo e.l.

Svar på spørsmålet under for å bekrefte at du er et menneske og ikke en spam-robot.

Søk offentlige registre

Søk i lover, forskrifter og dommer:

 

Søk i NAV.no:

 

Søk i Foretaksregisteret:

 

Søk etter heftelser på motorvogn:

 Søk etter reservasjon mot reklame:

 

Firmasøk i Proff.no:

 

Søk i Statistisk Sentralbyrå: