Halve befolkningen leser en nettavis daglig, men stadig færre kjøper papirutgaven.


Nettaviser i Norge

8 av 10 leser daglig en nett- eller papiravis

Andelen av befolkningen som leser aviser daglig har holdt seg stabilt siden 2001. I 2001 leste 79% av befolkningen enten en nettavis eller en papiravis daglig. I 2012 var andelen sunket til 77%.

Kraftig økning i bruk av nettaviser på bekostning av papirutgaven

I 2001 leste 10% av befolkningen en nettavis en gjennomsnittsdag. Elleve år senere var andelen kommet opp i 49%. Motsatt utvikling finner vi for papirutgaven av avisen.

avvislesing2
Kilde: SSB

I 2012 leste 55% av befolkningen papirutgaven, mot 78% i 2001. Bare fra 2011 til 2012 falt andelen daglige lesere av papiraviser fra 63% til 55%, viser tall fra SSB Norsk Mediebarometer 2012. Fortsetter denne utviklingen vil papiravisene forsvinne innen 10 år.

Survey - aviser
Kilde: SSB

Nyheter er den mest populære aktiviteten på Internett

73% av alle som daglig benytter Internett leser nyheter på nettet. Ikke noe annet er mer populært på Internett enn nettopp å lese nyheter av ulike slag. Etter lesing av nyheter kommer sjekking av epost som den mest vanlige Internett aktiviteten.

Ser vi på befolkningen under ett, økte andelen av befolkningen som månedlig leser en nettavis fra 79% til 85% det siste året. e med 1% fra 48% til 49%. En økning som først og fremst har blitt drevet av den eldre generasjonen.

Flere leser både papir- og nettaviser

Andelen som bare leser trykte aviser en gjennomsnittsdag, har sunket fra 69% i 2001 til 28% i 2012. I samme periode har andelen som bare leser nettaviser, økt fra 2 til 22%, mens andelen som både leser trykte aviser og nettaviser, har økt fra 9 til 27 prosent.

At andelen som kun leser nettaviser har blitt 11 doblet på 11 år forteller i klartekst at papirutgavene har en vanskelig tid i møte i årene som kommer. 

Flest mannlige nettavislesere

Det er en betydelig større andel menn enn kvinner som leser nettaviser i løpet av en dag. Til gjengjeld er det en høyere andel kvinner enn menn som bare leser trykte aviser. Andelen som leser aviser sett under ett, er omtrent like stor for begge kjønn.

4 av 10 mellom 16-25 år og 1 av 4 menn leser bare nettaviser

Nettavisene er spesielt populær blant de yngre som synes å svikte papirutgaven av avisene sterkest. 44% i aldersgruppen 16-25 år leser kun nettaviser. Siden dette er morgendagens foreldregenerasjon, tyder mye på at trenden med stadig synkende avissalg kommer til å forsette. 

De som raskest synes å adoptere de yngres lesemønstre er menn. 1 av 4 menn leser i dag kun nettutgaven av avisen.

Nettaviser – Viktige demografiske kjennetegn

dekning-nettaviser

96% av befolkningen i aldersgruppen 25-34 år leser nettaviser jevnlig, mens bare 68% av dem over 64 år gjør det samme. I alle andre aldersgruppene ligger nivået høyere enn gjennomsnittet som trekkes ned av de eldre.

Høyest leserandel finner vi blant dem med høyskole og universitetsutdannelse og lavest blant dem med bare ungdomskole. Arbeidssituasjonen har også påvirkning 90% av de ansatte leser nettaviser mens bare 68% av de arbeidsledige og 64% av pensjonistene gjør det samme.

Blant personer mellom 16 og 24 år er det mer enn dobbelt så mange som leser nettaviser som leser trykte aviser i løpet av en dag. I aldersgruppen 25- 44 år er det også en stor overvekt av nettavislesere i forhold til papiravislesere. I de to nevnte aldersgruppene er andelen som leser nettaviser høyest i befolkningen, med 65 prosent per døgn.

Andelen nettavislesere er lavest i aldersgruppen 9-15 år med 21 prosent, og i gruppen 67-79 år med 25 prosent. Mens 43 prosent i alderen fra 16 til 24 år bare leser aviser på Internett, gjelder dette bare 5 prosent av dem mellom 67 og 79 år. Blant personer mellom 25 og 66 år leser mer enn én av tre både papir- og nettaviser en gjennomsnittsdag.

Papiraviser – viktige demografiske kjennetegn

Det er blant de eldre vi finner flest standhaftige lesere av trykte aviser.

Barn og unge leser i mindre grad papiraviser enn de voksne gjør. 21 prosent av barna i aldersgruppen 9-12 år leser aviser en gjennomsnittsdag, Det samme gjelder aldersgruppen 13-15 år. I aldersgruppene fra 55 år og oppover er det i gjennomsnitt  rundt 80 prosent som leser avis en gjennomsnittsdag. Det er også i disse aldersgruppene vi finner dem som bruker mest tid på avislesing.

En avisleser i alderen 67-79 år bruker i gjennomsnitt rundt en time på avislesingen i løpet av en dag. Avislesere i alderen 9-12 år bruker under et kvarter. Nedgangen i andelen avislesere de seinere åra gjelder i første rekke alle aldersgrupper opp til 50-årsalderen. For de som er eldre, har andelen avislesere vært temmelig stabil, men også blant dem har andelen begynt å synke. Nedgangen siste år gjelder mest for dem mellom 9 og 24 år.

Det har vært og er fremdeles flere avislesere blant personer med høy utdanning enn blant dem med lav utdanning. Det har ikke vært noen nedgang i andelen avislesere blant dem med høy utdanning. Høy husholdningsinntekt er derimot ikke noen indikasjon på mye avislesing.

Stadig færre har et avisabonnement

I 2008 var det 72 prosent av befolkningen som hadde ett eller flere avisabonnement i husholdningen. Tre år senere var tilsvarende andel 68 prosent, og abonnentandelen fortsatte nedgangen til 62 prosent i 2012. Disse tallene er et ytterligere uttrykk for at avislesing på papir er i tilbakegang. I 2012 var det bare 30 prosent i aldersgruppen 20-24 år som hadde avisabonnement i husholdningen sin. Blant 67-79-åringene var denne andelen derimot på 90 prosent.

Hvor mange papiraviser leser vi, hvor lang tid bruker vi på dem og hvilke type aviser leser vi?

Nordmenn abonnerer i gjennomsnitt på 0,9 aviser, 0,4 blant 20-24-åringer og 1,4 i aldersgruppen 67-79 år.

I gjennomsnitt bruker vi 23 minutter per dag på avislesing. Ser vi på de 55% som daglig leser papiraviser bruker de i gjennomsnitt 42 minutter per dag på avislesning.

De mest populære dagene å lese papiraviser er mandag – torsdag hvor andelen av befolkningen som daglig leser papiraviser er 65%. Det er med andre ord helgene som trekker ned gjennomsnittstallet for papiravisene. 

Avislesing er nokså jevnt fordelt i alle deler av landet. 34 prosent av befolkningen leser distriktsavis i løpet av en dag, mens omtrent 16 prosent leser løssalgsavisene Dagbladet eller VG. Andelen som leser andre Oslo-aviser i løpet av dagen er omtrent på samme nivå. 10 prosent leser de mindre lokalavisene. Både distriktsaviser og de store løssalgsavisene har tapt terreng når det gjelder andel lesere de siste åra. Lokalaviser har derimot omtrent like stor leserandel som på midten av 90-tallet.

Antall aviser vi leser per døgn har endret seg noe fra 2011 til 2012. Andelen som ikke leser noen avis har økt og særlig har det vært nedgang i andelen som leser en avis. Andelen som leser flere aviser synker sakte. 1991 var andelen 50 prosent. I 2012 var andelen sunket til 25 prosent. Det er personer med høy utdanning og de som er i aldersgruppen 55-79 år som leser flest aviser i løpet av et døgn.

VG.no og NRK.no er de 2 mest populære nettavisene

De mest populære nettavisene er:

Nettavisenes dekning

Les også:
Denne artikkelen inngår i en artikkelserie:

Kort om IKTnytt.noTips ossSøk i offentlige registre

Kort om IKTnytt.no

IKTnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Sander

E-post:
redaksjonen@iktnytt.no

Facebook:
http://facebook.com/iktnytt/

IKTnytt.no er en nettavis for utviklere, markedsførere og ledere som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i IKT-verden - innenlands og utenlands.

Målgruppen er ikke privatpersoner som er interessert i forbruker-elektronikk, men profesjonelle brukere som er involvert i utviklingen, drift og markedsføringen av eget nettsted og mobile applikasjoner.

IKTnytt.no er utviklet og drives på hobbybasis av ansvarlig redaktør Kjetil Sander, som også står bak våre søsterportaler:

Kunnskapssenteret.com Aksjemarkedet.com

IKTnytt.no er også kundeavis for webbyrådet og hosting-selskapet OnNet AS som Kjetil er daglig leder i.

Tips oss om en nyhet!

For å sørge for at vi har de nyeste og beste IKT nyhetene trenger vi hjelp fra våre lesere.
Vi inviterer derfor nå alle våre lesere til å tipse oss om nyheter - små og store - fra nært og fjernt. Fortell oss gjerne om hva som skjer i din bedrift, hvilke problemer og utfordringer dere møter, og hvordan dere tenker å løse dem.
Fyll ut skjemaet under for å tipse oss om en nyhet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv tipset ditt under i form av en overskrift ("emne"), med nærmere informasjon ("melding").

Emne

Melding

Vedlegg
Last opp vedlegg i form av bilde, logo e.l.

Svar på spørsmålet under for å bekrefte at du er et menneske og ikke en spam-robot.

Søk offentlige registre

Søk i lover, forskrifter og dommer:

 

Søk i NAV.no:

 

Søk i Foretaksregisteret:

 

Søk etter heftelser på motorvogn:

 Søk etter reservasjon mot reklame:

 

Firmasøk i Proff.no:

 

Søk i Statistisk Sentralbyrå: