Nye regler for Domeneklagenemnda


regelverket

Domeneklagenemnda som administreres av Norid er et alternativ til domstolene og er opprettet som et raskt, billig og enkelt alternativ til konfliktløsning i de åpenbare domenekonfliktene.

Gjelder kun enkle konflikter

For å sikre at nemnda fatter så riktige avgjørelser som mulig innenfor disse rammene, er ordningen avgrenset til de ukompliserte konfliktene, der den enkle, skriftlige saksbehandlingen anses som tilstrekkelig til å avgjøre resultatet. For de mer kompliserte domenekonfliktene må saken bringes inn for de ordinære domstolene, da Domeneklagenemda ikke har tid og ressurser til å håndtere disse sakene.

Klargjøring av regelverket

Endringene i regelverket som trådde i kraft 6. juli 2015, har som formål å klargjøre dagens regelverk på en bedre måte. I det nye regleverket står det nå klart og tydelig at lederen for Domeneklagenemnda skal:

 • være nemndas kontaktpunkt overfor pressen
 • være nemndas kontaktpunkt overfor Norid
 • fordele saker i nemnda
 • håndtere spørsmål om habilitet
 • vedlikeholde dokumentasjon av nemndas erfaring og praksis
 • skrive Domeneklagenemndas årsmelding
 • håndtere saker som reiser prinsipielle spørsmål

Nestleder for Domeneklagenemnda skal:

 • bistå leder ved behov
 • være stedfortreder for leder ved leders fravær eller inhabilitet

Hvem som skal inneha vervene som leder og nestleder for Domeneklagenemnda avgjøres av Norid. Patentstyret og NHO mister dermed sine tidligere faste plasser i Domeneklagenemnda. Retningslinjene og saksbehandlingsreglene for nemndas virksomhet avgjøres til enhver tid av Norid som er topp-registraren for .no-domener.

Regelverket er nå oppdatert slik at det setter klare rammer for Norids uttalelser om enkeltsaker og i saker der Norid ikke er part:

 • Før vedtak fattes kan nemnda be Norid om en rådgivende uttalelse i tvilssaker. Dersom nemnda er uenig i Norids uttalelse, står nemnda fritt til å basere seg på egen forståelse. Det er nemndas syn som er avgjørende og som ligger til grunn for vedtaket.
 • Etter et vedtak er fattet og publisert, kan Norid gi sitt syn på regelverkets anvendelse, herunder hvilket resultat Norid måtte mene er riktig i en enkelt sak. Dette endrer ikke vedtaket. Norids uttalelse skal være offentlig tilgjengelig.

Det nye regelverket

Tekstene til det nye regleverket til Norid finner du under:

Kort om IKTnytt.noTips ossSøk i offentlige registre

Kort om IKTnytt.no

IKTnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Sander

E-post:
redaksjonen@iktnytt.no

Facebook:
http://facebook.com/iktnytt/

IKTnytt.no er en nettavis for utviklere, markedsførere og ledere som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i IKT-verden – innenlands og utenlands.

Målgruppen er ikke privatpersoner som er interessert i forbruker-elektronikk, men profesjonelle brukere som er involvert i utviklingen, drift og markedsføringen av eget nettsted og mobile applikasjoner.

IKTnytt.no er utviklet og drives på hobbybasis av ansvarlig redaktør Kjetil Sander, som også står bak våre søsterportaler:

– Kunnskapssenteret.com – Aksjemarkedet.com

IKTnytt.no er også kundeavis for webbyrådet og hosting-selskapet OnNet AS som Kjetil er daglig leder i.

Tips oss om en nyhet!

For å sørge for at vi har de nyeste og beste IKT nyhetene trenger vi hjelp fra våre lesere.
Vi inviterer derfor nå alle våre lesere til å tipse oss om nyheter - små og store - fra nært og fjernt. Fortell oss gjerne om hva som skjer i din bedrift, hvilke problemer og utfordringer dere møter, og hvordan dere tenker å løse dem.
Fyll ut skjemaet under for å tipse oss om en nyhet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv tipset ditt under i form av en overskrift ("emne"), med nærmere informasjon ("melding").

Emne

Melding

Vedlegg
Last opp vedlegg i form av bilde, logo e.l.

Svar på spørsmålet under for å bekrefte at du er et menneske og ikke en spam-robot.

Søk offentlige registre

Søk i lover, forskrifter og dommer:

 

Søk i NAV.no:

 

Søk i Foretaksregisteret:

 

Søk etter heftelser på motorvogn:

 Søk etter reservasjon mot reklame:

 

Firmasøk i Proff.no:

 

Søk i Statistisk Sentralbyrå: